Naršymo kelias

Atnaujinta 2015-09-01

health

Teisė į planinį gydymą užsienyje

Turite teisę gydytis kitoje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis ir už tokią pačią kainą kaip ir tos šalies gyventojai.

Tačiau kai kurios šalys gali riboti galimybes naudotis kai kuriomis sveikatos priežiūros paslaugomis, nes tų paslaugų paklausa yra didesnė negu jų pajėgumai tokias paslaugas teikti. Nacionaliniame kontaktiniame centre išsiaiškinkite, kokie apribojimai, jei tokių yra, taikomi šalyje, kurioje norėtumėte gydytis.

Gali būti, kad turite teisę į visų arba dalies savo išlaidų padengimą. Išsamesnės informacijos pateikiama išlaidų ir kompensavimo skyriuje.

ES teisės aktai
 • Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo English
 • Reglamentas 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką English
 • Reglamentas 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo English
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  Šiuo atveju 28 ES valstybės narės ir Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija bei Šveicarija

  Retour au texte en cours.