Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 28/02/2017

Planirano liječenje u inozemstvu

Imate pravo na liječenjeEnglish u drugoj državi EU-a pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao i stanovnici te države.

Međutim, neke države mogu ograničiti pristup nekim vrstama zdravstvene zaštite. Kako biste saznali koja se tamo ograničenja primjenjuju, ako postoje, obratite se Nacionalnoj kontaktnoj točki u zemlji u kojoj se želite liječiti.

Možda možete i ostvariti pokriće dijela ili svih troškova. Saznajte više o troškovima vašeg planiranog liječenja u inozemstvu i njihovu povratu.

Vodite računa o tome da upotrijebite pravi obrazac za ostvarivanje prava iz sustava socijalnog osiguranja

Kako organizirati liječenje u inozemstvu?

Kako biste pronašli bolnicu, zdravstvenu ustanovu ili drugog pružatelja zdravstvene zaštite koji nudi liječenje koje vam je potrebno u drugoj državi EU-a, možete:

Prije odlaska na liječenje u inozemstvo:

Imajte na umu da sustavi zdravstvene zaštite u drugim državama EU-a možda ne funkcioniraju na isti način kao sustav zdravstvenog osiguranja u vašoj zemlji.

Detaljne informacije o vašim pravima u pojedinim državama možete pronaći u vodičima Europske komisije za nacionalne sustave socijalnog osiguranja.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje