Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Planirana zdravstvena skrb

Ažurirano : 28/10/2013

health

Pravo na liječenje

Imate pravo na liječenje u drugoj državi EU-a pod istim uvjetima i po istoj cijeni kao i stanovnici te države.

Međutim, neke države mogu ograničiti pristup nekim vrstama liječenja – jer je potražnja za tim vrstama liječenja veća od njihove sposobnosti da zadovolje tu potražnju. Obratite se Nacionalnoj kontaktnoj točki u zemlji u kojoj se želite liječiti, kako biste saznali koja se tamo ograničenja primjenjuju, ako ih ima.

U načelu možete imati pravo i na povrat dijela ili svih troškova. Za više pojedinosti, vidi troškovi i podmirenje.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave

Footnote

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Retour au texte en cours.