Navigointipolku

Päivitetty : 01/09/2015

health

Oikeus saada hoitoa toisessa EU-maassa

Sinulla on oikeus saada sairaanhoitoa toisessa EU-maassa samoilla ehdoilla ja veloituksella kuin kyseisessä maassa asuvilla kansalaisilla.

Joissakin maissa voidaan kuitenkin rajoittaa pääsyä tietyntyyppiseen hoitoon, koska hoidon tarve ylittää hoitopaikkojen määrän. Voit tarkistaa kansallisesta yhteyspisteestä, onko suunnittelemassasi hoitomaassa hoitoja koskevia rajoituksia.

Sinulla on myös oikeus saada kaikki hoitokustannukset tai osa niistä korvatuiksi. Tarkista hoitokustannusten ja korvausten yksityiskohdat.

EU-lainsäädäntö
 • Direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa English
 • Asetus (EY) N:o 987/2009 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä English
 • Asetus (EY) N:o 883/2004 sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta English
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

  Retour au texte en cours.