Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 21/10/2014

health

Õigus plaanilisele ravile välismaal

Teil on õigus saada ravi mõnes teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel ja sama hinna eest, kui asjaomases riigis elavatel inimestel.

Vaatamata sellele võivad mõned liikmesriigid piirata juurdepääsu teatavatele tervishoiuteenustele, kuna nõudlus ravi järele on suurem kui nende suutlikkus seda pakkuda. Võtke ühendust kontaktpunktiga selles riigis, kus soovite ravi saada, et saada teada, milliseid piiranguid selles riigis kohaldatakse (kui üldse).

Üldiselt on teil ka õigus saada oma ravikulud hüvitatud kas osaliselt või täies mahus. Täpsema teabe saamiseks kontrollige jaotist raviteenuste kulud ja nende hüvitamine.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Footnote

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.