Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 28/02/2017

Plaaniline ravi välismaal

Teil on õigus saada raviEnglish mõnes teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel ja sama tasu eest kui asjaomase riigi elanikel.

Mõned riigid võivad siiski piirata juurdepääsu teatavat liiki raviteenustele. Selleks et teada saada, millised piirangud kehtivad (kui üldse), võtke palun ühendust riikliku kontaktpunktiga riigis, kus te soovite ravi saada.

Samuti võidakse ravikulud teile kas osaliselt või täielikult hüvitada. Lugege täiendavalt plaanilise raviga seotud kulude ja nende hüvitamise kohta.

Veenduge, et kasutate õiget sotsiaalkindlustusõiguste vormi.

Ravi korraldamine välismaal

Selleks et leida teises ELi liikmesriigis konkreetset ravi pakkuv haigla, raviasutus või muu raviteenuste osutaja, võite:

Enne välismaale ravile minekut:

Pidage meeles, et teiste ELi liikmesriikide tervishoiusüsteemid ei pruugi toimida nii, nagu teie koduriigi tervishoiusüsteemid.

Üksikasjalikku teavet oma õiguste kohta erinevates riikides leiate Euroopa Komisjoni koostatud juhistest, mis käsitlevad riiklikke sotsiaalkindlustussüsteeme.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid