Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 29/04/2016

health

Plaaniline ravi välismaal

Teil on õigus saada ravi English mõnes teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel ja sama hinna eest, kui asjaomases riigis elavatel inimestel.

Vaatamata sellele võivad mõned liikmesriigid piirata juurdepääsu teatavatele tervishoiuteenustele, kuna nõudlus ravi järele on suurem kui nende suutlikkus seda pakkuda. Võtke ühendust kontaktpunktiga selles riigis, kus soovite ravi saada, et saada teada, milliseid piiranguid selles riigis kohaldatakse (kui üldse).

Üldiselt on teil ka õigus saada oma ravikulud hüvitatud kas osaliselt või täies mahus. Täpsema teabe saamiseks kontrollige jaotist raviteenuste kulud ja nende hüvitamine.

Lisateave sotsiaalkindlustusõiguste kohta.

Haigla, meditsiiniasutuse või muu raviteenuse osutaja leidmiseks, kes pakuks teile vajaminevat ravi mõnes teises ELi liikmesriigis, saate:

Enne ravi eesmärgil välismaale reisimist:

Peaksite olema teadlik sellest, et välismaised tervishoiusüsteemid ei pruugi toimida sarnaselt teie koduriigi tervishoiusüsteemile.

Kasulikud riiklikud aadressid ja veebisaidid.

ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Küsige abi ja nõuandeid

    Küsige abi ja nõuandeid

    Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

    Retour au texte en cours.