Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Plaaniline ravi

Ajakohastatud : 28/10/2013

health

Õigus saada ravi

Teil on õigus saada ravi mõnes teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel ja sama hinna eest, kui asjaomases riigis elavatel inimestel.

Vaatamata sellele võivad mõned liikmesriigid piirata juurdepääsu teatavatele tervishoiuteenustele, kuna nõudlus ravi järele on suurem kui nende suutlikkus seda pakkuda. Võtke ühendust kontaktpunktiga selles riigis, kus soovite ravi saada, et saada teada, milliseid piiranguid selles riigis kohaldatakse (kui üldse).

Üldiselt on teil ka õigus saada oma ravikulud hüvitatud kas osaliselt või täies mahus. Täpsema teabe saamiseks kontrollige jaotist raviteenuste kulud ja nende hüvitamine.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis

Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.