Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 02/10/2014

health

Δικαίωμα σε προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος όπως και οι κάτοικοι της χώρας αυτής.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένα είδη ιατρικής περίθαλψης - επειδή η ζήτηση για ιατρική περίθαλψη υπερβαίνει την ικανότητά τους να την παρέχουν. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από το Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας της χώρας στην οποία θέλετε να μεταβείτε για περίθαλψη.

Μπορεί επίσης να δικαιούστε κατ΄αρχήν επιστροφή του συνόλου ή μέρους του κόστους. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα δαπάνες και επιστροφή δαπανών.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; Έχετε κάποιο πρόβλημα που θέλετε να επιλύσετε;

Footnote

στην περίπτωση αυτή, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.