Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 01/09/2015

health

Δικαίωμα σε προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος όπως και οι κάτοικοι της χώρας αυτής.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένα είδη ιατρικής περίθαλψης - επειδή η ζήτηση για ιατρική περίθαλψη υπερβαίνει την ικανότητά τους να την παρέχουν. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από το Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας της χώρας στην οποία θέλετε να μεταβείτε για περίθαλψη.

Μπορεί επίσης να δικαιούστε κατ΄αρχήν επιστροφή του συνόλου ή μέρους του κόστους. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα δαπάνες και επιστροφή δαπανών.

Νομοθεσία της ΕΕ
 • Οδηγία 2011/24/EΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης English
 • Κανονισμός 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας English
 • Κανονισμός 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης English
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  στην περίπτωση αυτή, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

  Retour au texte en cours.