Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 28/02/2017

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ιατρική περίθαλψηEnglish σε άλλη χώρα της ΕΕ με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος όπως και οι κάτοικοι της χώρας αυτής.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένα είδη υγειονομικής περίθαλψης. Για να δείτε τους περιορισμούς που ενδεχομένως ισχύουν, επικοινωνήστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής της χώρας στην οποία θέλετε να μεταβείτε για περίθαλψη.

Μπορεί επίσης να δικαιούστε επιστροφή του συνόλου ή μέρους του κόστους. Διαβάστε περισσότερα για τα έξοδα και την επιστροφή των εξόδων που αφορούν προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη.

Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το σωστό έντυπο για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης.

Πώς να οργανώσετε την περίθαλψή σας στο εξωτερικό

Για να βρείτε νοσοκομείο, νοσηλευτικό ίδρυμα, ή άλλον φορέα ιατρικής περίθαλψης που να παρέχει τη θεραπευτική αγωγή την οποία έχετε ανάγκη σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε:

Προτού πάτε στο εξωτερικό για θεραπεία:

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης άλλων χωρών της ΕΕ μπορεί να μη λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σας.

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, σε κάθε χώρα, ανατρέξτε στους οδηγούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές