Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 29/04/2016

health

Προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ιατρική περίθαλψη English σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος όπως και οι κάτοικοι της χώρας αυτής.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες μπορούν να περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένα είδη ιατρικής περίθαλψης - επειδή η ζήτηση για ιατρική περίθαλψη υπερβαίνει την ικανότητά τους να την παρέχουν. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από το Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας της χώρας στην οποία θέλετε να μεταβείτε για περίθαλψη.

Μπορεί επίσης να δικαιούστε κατ΄αρχήν επιστροφή του συνόλου ή μέρους του κόστους. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα δαπάνες και επιστροφή δαπανών.

Περισσότερα σχετικά με τα έντυπα για τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης.

Για να βρείτε νοσοκομείο, νοσηλευτικό ίδρυμα, ή άλλον φορέα ιατρικής περίθαλψης που να παρέχει τη θεραπευτική αγωγή την οποία έχετε ανάγκη σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε:

Προτού πάτε στο εξωτερικό για θεραπεία:

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης άλλων χωρών μπορεί να μην λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας σας.

Χρήσιμες διευθύνσεις και ιστότοποι των κρατών μελών.

Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

στην περίπτωση αυτή, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.