Sti

Opdateret : 01/09/2015

health

Ret til planlagt behandling i udlandet

Du har ret til lægebehandling i et andet EU-land på samme vilkår og til samme pris som landets indbyggere.

Visse lande kan dog begrænse adgangen til visse former for behandling - hvis de ikke har kapacitet til at følge med efterspørgslen. Det nationale kontaktpunkt i det land, du ønsker at blive behandlet i, kan oplyse dig om eventuelle begrænsninger i landet.

Du har i princippet muligvis også ret til at få visse eller alle udgifter dækket. Læs nærmere om udgifter og godtgørelse.

EU-lovgivning
 • Direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser English
 • Forordning 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger English
 • Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger English
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  I dette tilfælde de 28 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz

  Retour au texte en cours.