Sti

Opdateret : 21/10/2014

health

Ret til planlagt behandling i udlandet

Du har ret til lægebehandling i et andet EU-land på samme vilkår og til samme pris som landets indbyggere.

Visse lande kan dog begrænse adgangen til visse former for behandling - hvis de ikke har kapacitet til at følge med efterspørgslen. Det nationale kontaktpunkt i det land, du ønsker at blive behandlet i, kan oplyse dig om eventuelle begrænsninger i landet.

Du har i princippet muligvis også ret til at få visse eller alle udgifter dækket. Læs nærmere om udgifter og godtgørelse.

EU-lovgivning

  • Direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser English
  • Forordning 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger English
  • Forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger English
Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

I dette tilfælde de 28 EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz

Retour au texte en cours.