Cesta

Víte, jaká práva vám EU zaručuje? Ověřte si své znalosti v našem kvízu.

Aktualizováno : 01/09/2015

health

Právo na plánovanou lékařskou péči v zahraničí

V ostatních zemích EU máte tentýž nárok na lékařskou péči jako obyvatelé dané země, a to za stejných podmínek a cen.

V některých zemích je však poskytování určitých zdravotnických výkonů omezeno, protože poptávka po nich převyšuje možnost dané země. V zemi, ve které se chcete nechat léčit, se obraťte na národní kontaktní místo, aby vám sdělilo, jaká omezení se případně na vámi požadovanou péči uplatňují.

V zásadě máte také nárok na částečné nebo plné proplacení nákladů na léčbu. Více informace najdete na stránce o nákladech a jejich proplacení.

Právní předpisy EU
  • Směrnice 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči English
  • Nařízení č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení English
  • Nařízení č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení English
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

V tomto případě 28 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.