Cesta

Aktualizováno : 29/04/2016

health

Plánovaná lékařská péče v zahraničí

V ostatních zemích EU máte tentýž nárok na lékařskou péči English jako obyvatelé dané země, a to za stejných podmínek a cen.

V některých zemích je však poskytování určitých zdravotnických výkonů omezeno, protože poptávka po nich převyšuje možnost dané země. V zemi, ve které se chcete nechat léčit, se obraťte na národní kontaktní místo, aby vám sdělilo, jaká omezení se případně na vámi požadovanou péči uplatňují.

V zásadě máte také nárok na částečné nebo plné proplacení nákladů na léčbu. Více informace najdete na stránce o nákladech a jejich proplacení.

Další informace o formulářích pro nárokování dávek sociálního zabezpečení.

Hledáte v některé ze zemí EU nemocnici, zdravotnické zařízení nebo jiného poskytovatele zdravotní péče? Pak můžete:

Než kvůli zdravotní péči do zahraničí odjedete, zjistěte si:

Nezapomínejte, že systém zdravotní péče v zahraničí nemusí fungovat stejným způsobem jako systém ve vaší zemi.

Užitečné kontakty a internetové stránky v evropských státech.

Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

Požádat o poradenství

V tomto případě 28 členských států EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.