Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 25/04/2017

Pogosta vprašanja – Pravica do načrtovanega zdravljenja v tujini

 • Zdravniški poseg bi rad opravil v drugi državi EU. Kaj moram storiti?

  Preverite, ali nacionalni zavod za zdravstveno zavarovanje krije stroške načrtovanega zdravljenja.

  Odločite se, kako želite, da bodo stroški zdravljenja povrnjeni.

  Možnost 1
  Stroški se povrnejo v skladu s pogoji in stopnjami povračil stroškov v državi, v kateri se zdravite. Če boste izbrali to možnost, lahko dostopate do javnih zdravstvenih storitev, zato boste morali pri zavodu za zdravstveno zavarovanje pridobiti predhodno odobritev ( obrazec S2) za zdravljenje v tujini.

  Če imate po nacionalni zakonodaji pravico do zdravljenja, za katerega ste zaprosili, vendar ga ni mogoče zagotoviti v razumnem času, zavod za zdravstveno zavarovanje odobritve ne sme zavrniti. Če pa niste samodejno upravičeni do zdravljenja, lahko zavod za zdravstveno zavarovanje odobritev zavrne.

  Z obrazcem S2 se stroški zdravljenja povrnejo v skladu s pravili države, v kateri se zdravite. Vaš primer bodo obravnavale ustrezne ustanove v matični državi in v državi, v kateri se zdravite, zato vam praviloma storitev ne bo treba plačati vnaprej.

  Možnost 2
  Lahko se tudi odločite, da boste zdravljenje plačali vnaprej in pozneje zahtevali povračilo po stopnjah, ki se uporabljajo za tako zdravljenje v državi, v kateri ste zdravstveno zavarovani. Če ste zdravstveno zavarovani v državi, katere zakonodaja ne predvideva povračila stroškov, se za povračilo stroškov uporabijo tarife, ki jih določa nacionalna zakonodaja.

  Pri tem ni pomembno, ali je bolnišnica ali klinika, v kateri se zdravite, javna ali zasebna.

  V nekaterih primerih boste morda morali zaprositi za predhodno odobritev – pozanimajte se pri matičnem zavodu za zdravstveno zavarovanje ali nacionalni kontaktni točki. Zopet velja, da vam predhodne odobritve ne smejo zavrniti, če bi doma predolgo čakali na zdravljenje.
 • Imam redko bolezen, ki je ni mogoče zdraviti v matični državi in ni zajeta v nacionalnem sistemu socialne varnosti. Ali bo zavod za zdravstveno zavarovanje kril stroške operacije v drugi državi EU?

  Stroški zdravljenja v tujini se krijejo, samo če jih krije tudi nacionalni sistem socialnega varstva v državi, v kateri ste zavarovani. Če jih ne krije, potem zavodu za zdravstveno zavarovanje ni treba odobriti zdravljenja v tujini ali povrniti stroškov (čeprav seveda lahko to stori, če se tako odloči).

  O možnostih zdravljenja se pozanimajte pri nacionalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje.
Glej osnovne informacije o tem področju
Načrtovano zdravljenje v tujini
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje