Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Právo na plánované lekárske ošetrenie v zahraničí – najčastejšie otázky

 • Chcel by som si naplánovať lekárske ošetrenie v inej krajine EÚ. Čo musím urobiť?

  Overte si, či vaša zdravotná poisťovňa prepláca konkrétne plánované ošetrenie.

  Rozhodnite sa, ako by náklady na ošetrenie mali byť pokryté.

  Možnosť 1
  Náhrada nákladov sa poskytne podľa podmienok a sadzieb náhrad v krajine, v ktorej sa poskytuje ošetrenie. Ak si vyberiete túto možnosť, budete môcť využiť verejnú zdravotnú starostlivosť a zdravotnú poisťovňu vo svojej krajine budete musieť požiadať o predchádzajúce schválenie ( formulár S2) ošetrenia v zahraničí.

  Ak máte nárok na dané ošetrenie podľa vnútroštátneho práva, ale zo zdravotného hľadiska sa nedá zabezpečiť v rozumnej lehote, musí byť povolenie udelené. Ak však nemáte automaticky nárok na toto ošetrenie, vaša zdravotná poisťovňa môže zamietnuť povolenie, ak sa tak rozhodne.

  Ak ste získali formulár S2, náklady súvisiace s ošetrením sa nahradia v súlade s pravidlami krajiny, v ktorej ste boli ošetrený. To sa bude riešiť prostredníctvom príslušných inštitúcií vo vašej domovskej krajine, ako aj v krajine liečenia. V zásade nebudete musieť platiť vopred.

  Možnosť 2
  Môžete sa rozhodnúť zaplatiť za ošetrenie vopred a požadovať náhradu svojich nákladov neskôr podľa sadzieb náhrad uplatňovaných na rovnaké ošetrenie v krajine, v ktorej ste poistený. V prípade, že ste poistený v krajine, v ktorej sa nevyužíva náhrada vzniknutých nákladov, uplatní sa sadzba zodpovedajúca nákladom na takéto ošetrenie v tomto systéme.

  Nezáleží na tom, či je nemocnica alebo klinika, v ktorej budete ošetrený, verejným alebo súkromným subjektom.

  V niektorých obmedzených prípadoch budete pravdepodobne musieť požiadať o predchádzajúce povolenie. Overte si to s vašou zdravotnou poisťovňou alebo národným kontaktným miestom. Vaša žiadosť musí byť schválená v prípade, ak by ste inak museli čakať príliš dlho na ošetrenie doma.
 • Mám zriedkavú chorobu, ktorá sa nedá liečiť v mojej domovskej krajine. Dokonca ani nie je preplácaná v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia. Nahradí moja zdravotná poisťovňa náklady na operáciu v inej krajine EÚ?

  Náklady na ošetrenie v zahraničí môžu byť nahradené iba vtedy, ak je toto ošetrenie kryté v rámci vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia vašej krajiny. Ak to tak nie je, vaša zdravotná poisťovňa nie je povinná povoliť ošetrenie v zahraničí alebo nahradiť náklady, ktoré by vám vznikli (hoci tak môže rozhodnúť).

  Aby ste zistili svoje možnosti, obráťte sa na príslušné vnútroštátne orgány.
Získať hlavné informácie o tejto téme
Príprava plánovaného lekárskeho ošetrenia v zahraničí
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo