Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 18/01/2017

Najczęściej zadawane pytania – Planowane leczenie za granicą

 • Planuję leczenie w innym kraju. Jak mogę to zorganizować?

  Najpierw sprawdź, czy zakład ubezpieczeń zdrowotnych w Twoim kraju pokryje koszty planowanego leczenie za granicą.

  Istnieją dwie możliwości:

  Opcja 1
  Zwrot kosztów odbędzie się zgodnie z warunkami i stawkami refundacji obowiązującymi w państwie, w którym leczenie się odbywa. Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz miał dostęp do publicznej opieki zdrowotnej, a w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych będziesz musiał złożyć wniosek o wcześniejsze zezwolenie (formularz S2) na odbycie leczenia za granicą.

  Jeśli na mocy prawa krajowego masz prawo do leczenia, o które się ubiegasz, a nie może ono odbyć się w Twoim kraju w rozsądnym z medycznego punktu widzenia terminie, zezwolenie takie musi zostać wydane. Jeśli jednak nie jesteś automatycznie uprawniony do danego leczenia, Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych może odmówić wydania takiego zezwolenia.

  Jeśli uzyskasz formularz S2, koszty leczenia pokryje ubezpieczenie zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, w którym odbywa się leczenie. Rozliczenie odbędzie się bezpośrednio między zakładem ubezpieczeń zdrowotnych w Twoim kraju a zakładem w kraju, w którym odbyłeś leczenie. Tak więc z reguły nie będziesz musiał płacić z góry za leczenie.

  Opcja 2
  Możesz zapłacić z góry za leczenie, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów według stawek stosowanych przy zwrocie kosztów za to samo leczenie w kraju, w którym jesteś ubezpieczony. Jeśli jesteś ubezpieczony w kraju, gdzie nie stosuje się refundacji, będziesz musiał zapłacić kwotę odpowiadającą kosztom leczenia, jakie ponosi system.

  Nie ma znaczenia, czy szpital lub klinika, gdzie obywa się leczenie jest placówką publiczną czy prywatną.

  W niektórych przypadkach będziesz jednak musiał wystąpić o uprzednią zgodę. Informacje na ten temat można uzyskać w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych lub krajowym punkcie kontaktowym. Tak jak w przypadku poprzedniej opcji zgoda taka musi zostać udzielona, jeśli w Twoim kraju czas oczekiwania na dane leczenie jest zbyt długi.
 • Cierpię na rzadką chorobę, której nie leczy się w kraju, w którym mieszkam. Nie jest ona nawet objęta systemem zabezpieczenia społecznego w moim kraju. Czy mój ubezpieczyciel pokryje koszty operacji w innym kraju UE?

  Koszty leczenia za granicą zostaną pokryte tylko, jeśli są one zwracane przez system zabezpieczenia społecznego w Twoim kraju. W przeciwnym wypadku krajowy zakład ubezpieczeń zdrowotnych nie jest zobowiązany do udzielenia zgody na leczenie za granicą ani do pokrycia kosztów (chociaż oczywiście może wyrazić taką zgodę).

  Skontaktuj się z zakładem ubezpieczeń w swoim kraju, aby dowiedzieć się, jakie możliwości istnieją w Twoim przypadku.
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy

  Skontaktuj się z działem pomocy