Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Mistoqsijiet Frekwenti - Dritt għal trattament ippjanat barra minn pajjiżek

 • Nixtieq immur f'pajjiż ieħor tal-UE għal proċedura medika ppjanata. X'għandi nagħmel?

  Iċċekkja li s-sistema tas-saħħa nazzjonali jew l-assigurazzjoni tkopri t-trattament ippjanat.

  Iddeċiedi kif tixtieq li jiġu koperti l-ispejjeż tal-kura.

  Għażla 1
  Ir-rimborż jingħata skont il-kundizzjonijiet u r-rati ta' rimborż fil-pajjiż fejn isir it-trattament. Jekk tieħu din l-għażla, ikollok aċċess għall-kura tas-saħħa pubblika, u jkollok bżonn tapplika għand l-entità tal-assigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali għal awtorizzazzjoni minn qabel ( formola S2) biex issiefer għall-kura.

  Jekk għandek id-dritt, skont il-liġi nazzjonali, għat-trattament li qed tapplikaw għalih, iżda dan ma jistax jingħata fi żmien medikament raġonevoli, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata. Madankollu, jekk m'intix intitolat awtomatikament għat-trattament, madankollu, l-entità ta' assigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali hi libera li tirrifjuta l-awtorizzazzjoni jekk tiddeċiedi hekk.

  Sakemm tikseb il-formola S2, l-ispejjeż tat-trattament jitħallsu lura skont ir-regoli fil-pajjiż fejn tkun ġejt trattat. Din imbagħad tiġi ttrattata mill-istituzzjonijiet rilevanti f'pajjiżek u fil-pajjiż ta' trattament biex b'hekk normalment ma jkollokx tħallas bil-quddiem.

  Għażla 2
  Tista' tagħżel li tħallas bil-quddiem għal trattament u titlob rimborż aktar tard skont ir-rati ta' rimborż applikati għall-istess trattament fil-pajjiż fejn int assigurat. Jekk int assigurat f'pajjiż li ma jużax ir-rimborż, se jkun hemm tariffa għall-ispiża ta' dak it-trattament għas-sistema.

  Ma jimpurtax jekk l-isptar jew klinika li se tkun qed tittrattak tkunx pubblika jew privata.

  F'ċerti każijiet limitati jista' jkollok tapplika għal awtorizzazzjoni minn qabel - iċċekkja dan mal-entità tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek jew Punt ta' Kuntatt Nazzjonali. Għal darb'oħra, l-applikazzjoni tiegħek trid tingħata inkella jkollok tistenna wisq għat-trattament f'pajjiżek.
 • Jien insofri minn marda rari li ma tistax tiġi ttrattata f'pajjiżi. Lanqas biss hija koperta bis-sistema nazzjonali ta' sigurtà soċjali tiegħi. L-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħi tkopri operazzjoni f'pajjiż ieħor tal-UE?

  L-ispiża tat-trattament tiegħek f'pajjiż ieħor tkun koperta biss jekk is-sistema ta' sigurtà soċjali nazzjonali fil-pajjiż fejn int assigurat tkopriha. Jekk le, il-korp nazzjonali tal-assigurazzjoni tas-saħħa tiegħek mhuwiex obbligat jawtorizza trattament barra mill-pajjiż jew li jirrimborża l-ispejjeż (għalkemm, naturalment, jista' jagħżel li jagħmel dan).

  Ikkuntattja l-awtoritajiet nazzjonali tiegħek biex issir taf x'tista' tagħmel.
Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Organizzar ta' trattament mediku ppjanat f'pajjiż barrani
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri