Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/04/2017

Bieži uzdotie jautājumi - Tiesības uz plānveida ārstēšanos ārzemēs

 • Gribu doties uz citu ES valsti, lai tur veiktu ieplānotu medicīnisku procedūru. Kā rīkoties?

  Noskaidrojiet, vai jūsu valsts veselības aprūpes sistēma vai apdrošinātājs sedz plānotas ārstēšanās izdevumus ārzemēs.

  Izvēlieties, kuram no kompensācijas veidiem dodat priekšroku.

  1. variants
  Kompensācija tiks sniegta atbilstīgi tās valsts noteikumiem un likmēm, kurā notiek ārstēšana. Ja izvēlēsieties šo variantu, jums būs pieejama valsts nodrošinātā veselības aprūpe un pirms došanās uz ārzemēm ārstēties jums būs jāsazinās ar savas valsts veselības apdrošināšanas iestādi, lai saņemtu iepriekšēju piekrišanu ( veidlapa S2).

  Ja jums saskaņā ar savas valsts likumiem ir tiesības uz ārstēšanu, kuru jūs lūdzat, taču to nav iespējams sniegt no medicīnas viedokļa pietiekami drīz, piekrišana ir jādod. Ja jums nav automātisku tiesību uz ārstēšanu, tad jūsu valsts veselības apdrošināšanas iestāde drīkst piekrišanu nedot (ja tā nolemj tā rīkoties).

  Ja esat saņēmis veidlapu S2, ārstēšanās izmaksas segs atbilstīgi tās valsts noteikumiem, kurā tiekat ārstēts. Par izmaksu segšanu rūpēsies kompetentās iestādes jūsu mītnesvalstī un tajā valstī, kur ārstējaties. Tātad jums pašam nekas jāmaksā nebūs.

  2. variants
  Varat izvēlēties pats samaksāt par ārstēšanu un pieprasīt kompensāciju vēlāk pēc tām likmēm, kuras šādai pašai ārstēšanai piemēro valstī, kur esat apdrošināts. Ja esat apdrošināts valstī, kurā kompensācijas nesniedz, tad būs spēkā tarifs, kas atbilst ārstniecības procedūras izmaksām sistēmai.

  Nav būtiski, vai slimnīca (vai klīnika), kurā ārstēsieties, pieder valstij vai ir privāta.

  Dažos gadījumos jums, iespējams, jāsaņem iepriekšēja piekrišana. Noskaidrojiet šo jautājumu savas valsts apdrošināšanas iestādē vai valsts kontaktpunktā. Atgādinām, ka iestādēm ir pienākums jums dot atļauju, ja citādi jums savā valstī nāktos gaidīt pārāk ilgi.
 • Man ir reta slimība, kuru manā mītnesvalstī nav iespējams ārstēt. Manas valsts veselības apdrošināšanas sistēma pat nesedz šādas slimības ārstēšanu. Vai mans veselības apdrošinātājs maksās par operāciju citā ES valstī?

  Jūsu ārstēšanās izdevumi ārzemēs tiks segti tikai tad, ja tos sedz tās valsts sociālās apdrošināšanas sistēma, kurā esat apdrošināts. Ja jūsu valsts sistēma tos nesedz, tad jūsu valsts veselības apdrošināšanas iestādei nav pienākuma dot piekrišanu tam, ka ārstējaties ārzemēs, vai kompensēt izmaksas (lai gan tā, protams, varbūt pieņems lēmumu jums palīdzēt).

  Sazinieties ar savas valsts iestādēm, lai uzzinātu, kādas ir jūsu iespējas.
Skatīt galveno informāciju par šo tematu
Plānveida ārstēšanās organizēšana ārzemēs
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.