Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK – Õigus plaanilisele ravile välismaal

 • Sooviksin plaanilise raviprotseduuri eesmärgil minna teise ELi liikmesriiki. Mida pean tegema?

  Kontrollige, kas Teie riiklik tervishoiusüsteem või kindlustus katab konkreetset plaanilist ravi.

  Tehke otsus selle kohta, kuidas soovite, et raviga seonduvad kulud saaksid kaetud.

  Esimene võimalus
  Hüvitamine toimub vastavalt selle riigi tingimustele ja hüvitamismääradele, kus ravi aset leiab. Kui valite selle võimaluse, siis on Teil juurdepääs riiklikele tervishoiuteenustele ning Te peate ravi saamise eesmärgil välismaale mineku jaoks oma riiklikult haigekassalt taotlema eelnevat luba ( S2-vorm).

  Kui Teil on riiklike õigusaktide alusel õigus saada taotletavat ravi, kuid seda ei ole võimalik osutada meditsiiniliselt põhjendatud aja jooksul, siis tuleb luba anda. Kui Teil ei ole automaatselt õigust sellist ravi saada, võib riiklik haigekassa siiski otsustada loa andmisest keelduda.

  Kui Teil on S2-vorm, hüvitatakse ravikulud vastavalt selle riigi eeskirjadele, kus Te ravi saate. Sellega tegelevad asjakohased ametiasutused Teie koduriigis ja riigis, kus Te ravi saite. Reeglina ei pea Te ravi eest ette maksma.

  Teine võimalus
  Võite samuti valida, et maksate ravi eest ette ning taotlete hiljem selle hüvitamist määrade alusel, mida kohaldatakse sama ravi suhtes riigis, kus Te kindlustatud olete. Kui olete kindlustatud riigis, kus hüvitamine ei ole kasutusel, siis kehtib seal raviteenustele hind, mis vastab sellise ravi kuludele süsteemis.

  Ei oma tähtsust, kas saate ravi riiklikus või erahaiglas või -kliinikus.

  Teatavatel piiratud juhtudel peate võib-olla taotlema eelnevat luba. Kontrollige selle vajadust oma kindlustusandja juures või riiklikus kontaktpunktis. Samuti tuleb Teie taotlus rahuldada olukorras, kus peaksite oma koduriigis liiga kaua ravi ootama.
 • Põen haruldast haigust, mida minu koduriigis ei ravita. Seda ei hõlma isegi minu koduriigi sotsiaalkindlustussüsteem. Kas minu kindlustusandja katab teises ELi liikmesriigis toimuva operatsiooniga seotud kulud?

  Teie ravi välismaal hüvitatakse üksnes juhul, kui seda hõlmab riiklik sotsiaalkindlustussüsteem selles riigis, kus Te kindlustatud olete. Kui see nii ei ole, siis ei ole Teie riiklik haigekassa kohustatud lubama ravi välismaal või hüvitama sellega seotud kulusid (kuigi loomulikult võib ta seda teha).

  Võtke ühendust oma riigi ametiasutustega, et teada saada, milliseid võimalusi Te saate kasutada.
Lisateave selle teema kohta
Plaanilise ravi korraldamine välismaal
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid