Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 25/04/2017

Συχνές ερωτήσεις - Δικαίωμα σε προγραμματισμένη θεραπεία στο εξωτερικό

 • Θα ήθελα να πάω σε άλλη χώρα της ΕΕ για μια προγραμματισμένη ιατρική επίσκεψη. Τι πρέπει να κάνω;

  Ελέγξτε κατά πόσον το εθνικό σύστημα υγείας ή ασφάλισής σας καλύπτει την προγραμματισμένη θεραπεία.

  Εν συνεχεία, αποφασίστε πώς θέλετε να καλυφθούν τα έξοδα θεραπείας.

  Επιλογή 1
  Η επιστροφή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τα ποσοστά επιστροφής που ισχύουν στη χώρα όπου λαμβάνεται η θεραπεία. Αν προτιμήσετε αυτή την επιλογή, θα έχετε πρόσβαση στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη της χώρας αυτής, και θα πρέπει να ζητήσετε από τον εθνικό σας φορέα υγειονομικής ασφάλισης προηγούμενη έγκριση ( έντυπο S2) για θεραπεία στο εξωτερικό.

  Εάν έχετε δικαίωμα στη εν λόγω θεραπεία βάσει του εθνικού δικαίου, αλλά αυτή δεν μπορεί να σας χορηγηθεί στη χώρα σας εντός ιατρικώς εύλογης προθεσμίας, πρέπει να σας δοθεί έγκριση. Αν όμως δεν έχετε αυτομάτως δικαίωμα σε μια τέτοια θεραπεία, ο εθνικός ασφαλιστικός σας φορέας μπορεί να αρνηθεί την έγκριση.

  Αν έχετε το έντυπο S2, τα έξοδα της θεραπείας θα σας επιστραφούν με βάση τους κανόνες της χώρας στην οποία σας χορηγήθηκε. Ο διακανονισμός της επιστροφής θα γίνει από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σας και της χώρας θεραπείας. Κατά κανόνα, δεν πρέπει να πληρώσετε προκαταβολικά.

  Επιλογή 2
  Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε τα έξοδα θεραπείας, και αργότερα να ζητήσετε την επιστροφή τους με βάση τα ποσοστά επιστροφής που ισχύουν για την ίδια θεραπεία στη χώρα όπου είστε ασφαλισμένος. Εάν είστε ασφαλισμένος σε χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται η επιστροφή εξόδων, τότε θα πρέπει να πληρώσετε ένα ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος της θεραπείας αυτής στο εθνικό σας σύστημα.

  Δεν έχει σημασία αν το νοσοκομείο ή η κλινική που θα σας χορηγήσει την αγωγή ανήκει στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να ζητήσετε προέγκριση. Ενημερωθείτε σχετικά από τον ασφαλιστικό σας φορέα ή το εθνικό σημείο επικοινωνίας. Η αίτησή σας, πάντως, πρέπει να εγκριθεί αν είστε αναγκασμένος να περιμένετε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να σας χορηγηθεί θεραπεία στη χώρα σας.
 • Πάσχω από μια σπάνια ασθένεια που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί στη χώρα μου και ούτε καν καλύπτεται από το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μπορεί ο ασφαλιστικός μου φορέας να καλύψει μια θεραπευτική αγωγή σε άλλη χώρα της ΕΕ;

  Το κόστος θεραπείας σας στο εξωτερικό καλύπτεται μόνο εφόσον αυτό το είδος θεραπείας καλύπτεται από το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας. Στην περίπτωση αυτή, ο εθνικός ασφαλιστικός σας φορέας δεν είναι υποχρεωμένος να εγκρίνει μια θεραπεία στο εξωτερικό ή να σας επιστρέψει τα έξοδα (αν και μπορεί, βέβαια, να επιλέξει να το πράξει).

  Επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές της χώρας σας για να μάθετε ποιες δυνατότητες έχετε.
Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Οργάνωση προγραμματισμένης ιατρικής περίθαλψης στο εξωτερικό
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές