Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Ret til planlagt behandling i udlandet

 • Jeg vil gerne rejse til et andet EU-land for at få en planlagt lægebehandling. Hvad skal jeg gøre?

  Undersøg, om dit nationale sygesikringssystem eller sygesikring dækker den planlagte behandling.

  Afgør, hvordan du ønsker udgifterne til den planlagte behandling dækket.

  Mulighed 1
  Udgifterne godtgøres i henhold til vilkårene og godtgørelsessatserne i det land, hvor behandlingen finder sted. Hvis du vælger denne mulighed, kan du anvende offentlige sundhedstjenester, og du skal anmode din nationale sygesikring om en forhåndsgodkendelse ( formular S2) for at rejse til udlandet for at få behandlingen.

  Hvis du ifølge national lovgivning har ret til den behandling, du søger om, men ikke kan få den inden for en lægeligt rimelig tid, skal der gives tilladelse. Hvis du ikke automatisk har ret til behandlingen, har din nationale sygesikring dog ret til at afvise din anmodning.

  Hvis du har fået S2-formularen, godtgøres dine udgifter til behandlingen i henhold til reglerne i det land, du bliver behandlet i. De relevante institutioner i dit hjemland og i behandlingslandet tager sig af afregningen, så du skal normalt ikke betale forud.

  Mulighed 2
  Du kan vælge selv at betale for behandlingen og anmode om godtgørelse senere i henhold til de godtgørelsessatser, der gælder for samme behandling i det land, du er forsikret i. Hvis du er forsikret i et land, der ikke anvender godtgørelse, anvendes der en takst, som svarer til omkostningen ved behandlingen for det system.

  Det har ingen betydning, om hospitalet eller klinikken, der udfører behandlingen, er offentligt eller privat.

  I nogle enkelte tilfælde skal du muligvis anmode om forudgående godkendelse - spørg din sygesikring eller dit nationale kontaktpunkt. Også her gælder det, at din anmodning skal godkendes, hvis du ellers skal vente for længe på at blive behandlet i dit hjemland.
 • Jeg lider af en sjælden sygdom, som ikke kan behandles i mit hjemland. Behandling er ikke engang omfattet af min nationale sygesikringsordning. Vil min sygesikring dække en operation i et andet EU-land?

  Udgifterne til din behandling dækkes kun, hvis det nationale sygesikringssystem i det land, du er forsikret i, dækker behandlingen. Hvis ikke, har din nationale sygesikring ikke pligt til at godkende din behandling i udlandet eller godtgøre udgifterne (men den kan selvfølge vælge at gøre det alligevel).

  Kontakt de nationale myndigheder, og find ud af hvilke muligheder du har.
Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Sådan arrangerer du planlagt behandling i udlandet
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning