Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Nejčastější dotazy – Právo na plánovanou lékařskou péči v zahraničí

 • Plánuji vycestovat do jiné země EU za účelem lékařského zákroku. Jak mám postupovat?

  Nejprve si ověřte, zda je vámi požadovaná léčba kryta systémem zdravotní péče ve vaší zemi nebo vaším zdravotním pojištěním.

  Pak je nutné se rozhodnout, jak chcete, aby byly náklady na tuto péči kryty.

  Možnost č. 1
  Náklady budou proplaceny na základě podmínek a sazeb uplatňovaných v zemi, kde má plánovaná léčba či lékařský zákrok proběhnout. Pokud si zvolíte tuto možnost, můžete se obracet na státní poskytovatele zdravotní péče, přičemž je navíc třeba si před odjezdem do zahraničí od vaší zdravotní pojišťovny vyžádat předchozí povolení ( formulář S2).

  Pokud máte podle vnitrostátních právních předpisů na lékařskou péči, o kterou žádáte, nárok a nemůžete daný typ péče čerpat v domovské zemi ve lhůtě, jež je z lékařského hlediska odůvodněná, nesmí vám být povolení zamítnuto. Pokud nemáte na danou lékařskou péči automaticky nárok, zdravotní pojišťovna se může rozhodnout vám toto povolení nevydat.

  Při předložení formuláře S2 vám budou náklady na plánovanou léčbu v zahraničí hrazeny v souladu s pravidly platnými v zemi, kde péči čerpáte. Za léčbu nebudete v takovém případě muset platit předem, jelikož si úhradu vzniklých nákladů mezi sebou vyřídí orgány příslušných zemí, tedy vaší domovské zemi a země, v níž byla léčba poskytnuta.

  Možnost č. 2
  Můžete se také rozhodnout, že za léčbu zaplatíte sami a následně budete požadovat proplacení těchto nákladů podle sazebníku platného v zemi, kde máte sjednané zdravotní pojištění. Pokud jste pojištěni v zemi, kde se nepoužívá systém proplácení nákladů na zdravotní péči, uplatní se sazba odpovídající nákladům na tuto péči, které danému systému vznikly.

  Nezáleží na tom, zda budete péči čerpat v soukromé nebo státní nemocnici či klinice.

  V několika málo případech budete muset požádat o předchozí povolení. Příslušné informace získáte u své zdravotní pojišťovny nebo kontaktního místa ve vaší zemi. Povolení vám musí být poskytnuto v případě, že byste doma museli na danou léčbu či lékařský zákrok čekat příliš dlouho.
 • Lékaři zjistili, že trpím vzácným onemocněním, které u nás nelze léčit. Dokonce ho ani nekryje náš systém zdravotního pojištění. Uhradí mi zdravotní pojišťovna náklady na operaci v jiné zemi EU?

  Náklady na vaši léčbu v zahraničí budou kryty pouze v případě, že by byly kryty v rámci státního systému zdravotnictví v zemi, kde máte sjednané pojištění. Pokud tomu tak není, vaše zdravotní pojišťovna není povinna vám léčbu v zahraničí povolit, ani provést úhradu vynaložených nákladů (ačkoli to samozřejmě udělat může).

  Co dělat v takovém případě, se dozvíte od příslušných vnitrostátních orgánů.
Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Zařizování plánované lékařské péče v zahraničí
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství