Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - ЧЗВ — Право на планирано лечение в чужбина

 • Искам да отида в друга страна от ЕС за планирана медицинска процедура. Какво трябва да направя?

  Проверете дали националната ви здравна система или осигуровката ви покриват планираното лечение.

  Решете как искате да бъдат покрити разходите.

  Вариант 1
  Възстановяването ще бъде извършено съгласно условията и ставките за възстановяване в страната, в която е проведено лечението. Ако изберете този вариант, можете да използвате обществени медицински услуги, като ще трябва да поискате от вашата национална здравноосигурителна каса предварително разрешение ( формуляр S2), за да заминете да се лекувате в чужбина.

  Ако според националното законодателство имате право на лечението, за което кандидатствате, но то не може да ви бъде предоставено в разумен от медицинска гледна точка срок, разрешението трябва да ви бъде дадено. Ако нямате автоматично право на лечението, обаче, вашата НЗОК може да откаже да ви даде разрешение.

  Ако сте получили формуляр S2, разходите за лечението ви ще бъдат възстановени в съответствие с правилата в страната, в която сте лекувани. С това ще се занимаят съответните институции във вашата страна и страната, в която сте лекувани, така че по принцип няма да се наложи да плащате предварително.

  Вариант 2
  Можете да решите да платите предварително за лечението и да поискате тези разходи да ви бъдат възстановени съгласно ставките за възстановяване, прилагани за същото лечение в страната, в която сте осигурени. Ако сте осигурени в страна, в която няма възстановяване на разходи, тогава това ще бъде цена, отговаряща на разходите за това лечение в системата.

  Няма значение дали болницата или клиниката, в която ще се лекувате, е обществена или частна.

  В ограничен брой случаи може да се наложи да кандидатствате за предварително разрешение — проверете това във вашата здравноосигурителна каса или национален орган за контакт. Вашата молба трябва да бъде удовлетворена, ако в противен случай би трябвало да чакате твърде дълго за лечение във вашата страна.
 • Страдам от рядка болест, която не може да се лекува в моята страна. Лечението не се покрива от моята национална система за социална сигурност. Ще покрие ли моята здравноосигурителна каса операция в друга страна от ЕС?

  Разходите за вашето лечение се покриват само ако системата за социална сигурност в страната, в която сте осигурени, ги покрива. Ако случаят не е такъв, вашата национална здравноосигурителна каса не е длъжна да разреши лечение в чужбина или да ви възстанови разходите (въпреки че може да реши да го направи).

  Свържете се с националните органи във вашата страна, за да се информирате с какви възможности разполагате.
Вижте основната информация по темата
Организиране на планирано лечение в чужбина
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети