Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Plánovaná zdravotná starostlivosť

Podľa právnych predpisov EÚ máte za určitých okolností právo vyhľadať lekárske ošetrenie v iných členských štátoch EÚ. Pred tým, než tak urobíte, mali by ste poznať všetky obmedzenia vašich práv a postupy, ktoré je potrebné dodržať.

Viac informácií:

Footnote

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.