Navigačný riadok

Aktualizované : 06/07/2016

Plánovaná zdravotná starostlivosť

Podľa právnych predpisov EÚ máte za určitých okolností právo vyhľadať lekárske ošetrenie v iných členských štátoch EÚ. Pred tým, než tak urobíte, mali by ste poznať všetky obmedzenia vašich práv a postupy, ktoré je potrebné dodržať.

Viac informácií:

Verejné konzultácie

V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.