Navigačný riadok

Aktualizované : 11/01/2017

Plánovaná zdravotná starostlivosť

Podľa právnych predpisov EÚ máte za určitých okolností právo vyhľadať lekárske ošetrenie v iných členských štátoch EÚ. Ešte pred tým, než tak urobíte, mali by ste vedieť, aké sú vaše práva, aké sú ich obmedzenia a aké sú postupy, ktoré je potrebné dodržať.

Viac informácií:

Verejné konzultácie