Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 06/07/2016

Plaanilised tervishoiuteenused

ELi õiguse alusel on teil teatavatel tingimustel õigus saada ravi teistes ELi liikmesriikides. Enne peate aga täielikult mõistma oma õiguste ulatust ja nende puhul kehtivaid piiranguid ning järgitavaid menetlusi.

Tutvuge lähemalt:

Avalikud arutelud

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.