Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 28/02/2017

Plaaniline ravi

ELi õiguse alusel on teil teatavas olukorras õigus saada ravi teistes ELi liikmesriikides. Veenduge enne ravi saamist, et olete täielikult aru saanud oma õiguste ulatusest ja nendega seotud piirangutest ning teadlik kõigist järgitavatest menetlustest.

Lisateave:

Avalikud arutelud