Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 07/02/2014

Plaaniline ravi

ELi õiguse alusel on teil teatavatel tingimustel õigus saada ravi teistes ELi liikmesriikides. Enne peate aga täielikult mõistma oma õiguste ulatust ja nende puhul kehtivaid piiranguid ning järgitavaid menetlusi.

Tutvuge lähemalt:

Avalikud arutelud

    Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra ja Šveits

    Retour au texte en cours.