Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 28/02/2017

Προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, έχετε δικαίωμα να μεταβείτε για ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Προτού ξεκινήσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε καλά ποια είναι τα δικαιώματά σας καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξής:

Δημόσιες διαβουλεύσεις