Διαδρομή πλοήγησης

Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επικαιροποίηση : 25/10/2013

Προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, έχετε δικαίωμα να μεταβείτε για ιατρική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Προτού ξεκινήσετε, θα πρέπει να γνωρίζετε καλά ποια είναι τα δικαιώματά σας καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Περισσότερα για:

Footnote

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.