Навигационна пътека

Актуализация : 06/07/2016

Планирано лечение

Съгласно правото на ЕС имате право да търсите лечение в други страни от ЕС при определени обстоятелства. Преди да направите това, трябва да се информирате в детайли за обхвата и ограниченията на вашите права и за процедурите, които трябва да следвате.

Научете повече за:

Обществени консултации

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.