Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Планирано лечение

Съгласно правото на ЕС имате право да търсите лечение в други страни от ЕС при определени обстоятелства. Преди да направите това, трябва да се информирате в детайли за обхвата и ограниченията на вашите права и за процедурите, които трябва да следвате.

Научете повече за:

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.