Sökväg

Uppdaterat : 19/12/2014

health

Hitta rätt vårdgivare utomlands

För att hitta ett sjukhus, en vårdinrättning eller annan vårdgivare som erbjuder den behandling du vill få i ett annat land EU-land kan du

Innan du åker utomlands för vård bör du

Tänk på att sjukvårdssystemen i andra länder kanske inte fungerar på samma sätt som ditt hemlands sjukvårdssystem.

Adresser och webbplatser i länderna

Välj land:

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet

I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Retour au texte en cours.