Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 05/04/2017

Planerad vård – kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Det finns minst en nationell kontaktpunkt i varje EU-land, och i vissa finns det dessutom regionala eller lokala kontaktpunkter.

Välj land:

I ditt hemland

Hos din nationella kontaktpunkt kan du bland annat få veta följande om din rätt att få vård i andra EU-länder:

 • Din rätt att få hela eller delar av kostnaderna ersatta.
 • Vilka typer av behandlingar som ersätts och ersättningsnivåerna.
 • Om du behöver ett förhandstillstånd och hur du i så fall ansöker.
 • Hur du överklagar om du anser att din rätt inte respekteras.

I landet där du söker vård

Hos den nationella kontaktpunkten kan du få veta följande:

 • Hur sjukvårdssystemet i landet fungerar och hur man garanterar kvalitet och säkerhet, bland annat
  • vem som fastställer kvalitetskriterierna och vad de omfattar
  • vem som ser till att kriterierna följs
  • vad som händer om vårdgivaren inte lever upp till kriterierna.
 • Om en vårdgivare är registrerad och har tillstånd att utföra en viss behandling, och vilka kvalitets- och säkerhetssystem som vårdgivaren följer.
 • Patienträttigheterna i landet och specifik information om vad du kan göra om något går fel eller om du är missnöjd med vården.

Vårdgivare

Vårdgivarna måste informera dig om följande:

 • Allt du behöver veta för att fatta ett välgrundat beslut om din vård (olika behandlingsalternativ, kvalitet och säkerhet, tillstånds- och registreringsstatus).
 • Förhandsinformation om vårdkostnader – och en tydlig faktura efteråt för att underlätta dina ersättningsanspråk.
 • Deras ansvarsförsäkring eller liknande.
 • Eventuella olika alternativ för hur vårdkostnaden kan täckas.
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd