Sökväg

Uppdaterat : 26/10/2016

health

Planerad vård – kontaktpunkter

1. Nationella kontaktpunkter

Det finns minst en nationell kontaktpunkt i varje EU-land (vissa har dessutom regionala eller lokala kontaktpunkter).

Välj land:

 • Belgien Deutsch English français Nederlands
 • Bulgarien English
 • Cypern Ελληνικά English
 • Danmark Dansk English
 • Estland Eesti
 • Finland
 • Frankrike français English
 • Grekland ελληνικά
 • Irland English
 • Island English
 • Italien italiano
 • Lettland Latviešu English
 • Liechtenstein *
 • Litauen English
 • Luxemburg Deutsch English français
 • Kroatien Deutsch English français
 • Malta English
 • Nederländerna English
 • Norge English
 • Polen polski English
 • Portugal português
 • Rumänien română English
 • Slovakien Slovenčina English
 • Slovenien English
 • Spanien English français
 • Storbritannien English
 • Sverige
 • Tjeckien čeština English
 • Tyskland Deutsch English
 • Ungern English magyar
 • Österrike Deutsch English
 

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

I ditt hemland

Hos din nationella kontaktpunkt kan du bland annat få veta följande om din rätt att få vård i andra EU-länder:

 • Din rätt att få hela eller delar av kostnaderna ersatta.
 • Vilka typer av behandlingar som ersätts och ersättningsnivåerna.
 • Om du behöver ett förhandstillstånd och hur du i så fall ansöker.
 • Hur du överklagar om du anser att din rätt inte respekteras.

I landet där du söker vård

Hos den nationella kontaktpunkten kan du få veta följande:

 • Hur sjukvårdssystemet i landet fungerar och hur de garanterar kvalitet och säkerhet, inklusive:
  • vem som fastställer kvalitetskriterierna och vad de omfattar
  • vem som ser till att kriterierna följs
  • vad som händer om vårdgivaren inte lever upp till kriterierna.
 • Om en vårdgivare är registrerad och har tillstånd att utföra en viss behandling, och vilka kvalitets- och säkerhetssystem som vårdgivaren följer.
 • Patienträttigheter i landet och specifik information om vad du kan göra om något går fel eller om du är missnöjd med vården.

2. Vårdgivare

Vårdgivarna måste informera dig om följande:

 • Allt du behöver veta för att fatta ett välgrundat beslut om din vård (olika behandlingsalternativ, kvalitet och säkerhet, tillstånds- och registreringsstatus).
 • Förhandsinformation om vårdkostnader - och en tydlig faktura efteråt för att underlätta dina ersättningsanspråk.
 • Deras ansvarsförsäkring eller liknande.
 • Eventuella olika alternativ för hur vårdkostnaden kan täckas.
EU-lagstiftning
Offentliga samråd
Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd

I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

Retour au texte en cours.