Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
 
	Pridať na Twitter 
 
	Zdieľať na google+
 
	Zdieľať na linkedIn

Plánovaná zdravotná starostlivosť

Aktualizované : 03/04/2014

Kde je možné získať viac informácií

1. Národné kontaktné miesta

Každá krajina EÚ ustanovila aspoň jedno národné kontaktné miesto (niektoré majú takisto regionálne alebo miestne kontaktné miesta).

Vyberte si:

 • Belgicko Deutsch English français Nederlands
 • Bulharsko English
 • Cyprus English
 • Česká republika Deutsch English français
 • Dánsko English
 • Estónsko eesti keel
 • Fínsko English
 • Francúzsko français
 • Grécko ελληνικά
 • Holandsko English
 • Chorvátsko Deutsch English français
 • Island English
 • Írsko English
 • Lichtenštajnsko *
 • Litva English
 • Lotyšsko English
 • Luxembursko Deutsch English français
 • Maďarsko English magyar
 • Malta *
 • Nemecko Deutsch
 • Nórsko English
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rakúsko Deutsch
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Slovinsko English
 • Spojené kráľovstvo English
 • Španielsko English français
 • Švédsko English
 • Taliansko *

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Vo vašej domovskej krajine

vám vaše národné kontaktné miesto poskytne informácie o práve absolvovať zdravotnú starostlivosť v iných krajinách EÚ, vrátane informácií o:

 • vašom práve na náhradu niektorých alebo všetkých nákladov,
 • ošetreniach, ktoré sa preplácajú a v akej výške,
 • potrebe predchádzajúceho povolenia a ako oň požiadať,
 • možnostiach nápravy v prípade porušenia vašich práv.

V krajine, v ktorej sa chcete nechať ošetriť

vám národné kontaktné miesto poskytne informácie o:

 • systéme zdravotnej starostlivosti v danej krajine a spôsobe, ako sa zabezpečuje jeho kvalita a bezpečnosť, vrátane toho:
  • kto stanovuje normy a čo tieto normy zastrešujú,
  • kto monitoruje dodržiavanie týchto noriem,
  • čo sa stane, keď poskytovatelia prestanú plniť normy,
 • či konkrétny poskytovateľ je registrovaný a oprávnený poskytovať špecifické ošetrenia a aký systém kvality a bezpečnosti sa naňho vzťahuje,
 • aké sú práva pacientov v danej krajine. Ďalej špecifické informácie o tom, aké sú vaše možnosti, ak niečo zlyhá alebo ak nie ste s ošetrením a poskytnutou starostlivosťou spokojní.

2. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vás musia informovať o:

 • všetkom, čo potrebujete vedieť, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť o svojom ošetrení (informácie o rôznych spôsoboch ošetrenia, kvalite a bezpečnosti, povoleniach/stave registrácie);
 • cenách ošetrenia vopred a následne vám poskytnúť prehľadnú faktúru s cieľom uľahčiť náhradu;
 • svojom poistení zodpovednosti za škodu alebo ekvivalentnom poistení;
 • (prípadne) rôznych možnostiach krytia nákladov na ošetrenie.
Potrebujete ďalšiu pomoc?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Máte nevyriešený problém?

Poradenstvo o vašich právach občana EÚ

Riešenie problémov vyplývajúcich zo styku s verejnými orgánmi

Footnote

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.