Navigačný riadok

Aktualizované : 04/01/2017

Kontaktné body pre plánovanú zdravotnú starostlivosť

1. Národné kontaktné miesta

Každá krajina EÚ ustanovila aspoň jedno národné kontaktné miesto (niektoré majú takisto regionálne alebo miestne kontaktné miesta).

Vyberte si:

 • Belgicko Deutsch English français Nederlands
 • Bulharsko English
 • CyprusΕλληνικάEnglish
 • Česká republikačeštinaEnglish
 • DánskoDanskEnglish
 • EstónskoEesti
 • FínskosuomisvenskaEnglish
 • FrancúzskofrançaisEnglish
 • Grécko ελληνικά
 • HolandskoEnglish
 • Chorvátsko Deutsch English français
 • Island English
 • Írsko English
 • Lichtenštajnsko *
 • Litva English
 • LotyšskoLatviešuEnglish
 • Luxembursko Deutsch English français
 • Maďarsko English magyar
 • MaltaEnglish
 • Nemecko Deutsch English
 • NórskoEnglish
 • PoľskopolskiEnglish
 • Portugalsko português
 • RakúskoDeutschEnglish
 • Rumunsko română English
 • Slovensko
 • Slovinsko English
 • Spojené kráľovstvo English
 • Španielsko English français
 • Švédsko English
 • Talianskoitaliano
 

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Vo vašej domovskej krajine

vám vaše národné kontaktné miesto poskytne informácie o práve absolvovať zdravotnú starostlivosť v iných krajinách EÚ, vrátane informácií o:

 • vašom práve na náhradu niektorých alebo všetkých nákladov,
 • ošetreniach, ktoré sa preplácajú a v akej výške,
 • potrebe predchádzajúceho povolenia a ako oň požiadať,
 • možnostiach nápravy v prípade porušenia vašich práv.

V krajine, v ktorej sa chcete nechať ošetriť

vám národné kontaktné miesto poskytne informácie o:

 • systéme zdravotnej starostlivosti v danej krajine a spôsobe, ako sa zabezpečuje jeho kvalita a bezpečnosť, vrátane toho:
  • kto stanovuje normy a čo tieto normy zastrešujú,
  • kto monitoruje dodržiavanie týchto noriem,
  • čo sa stane, keď poskytovatelia prestanú plniť normy,
 • či konkrétny poskytovateľ je registrovaný a oprávnený poskytovať špecifické ošetrenia a aký systém kvality a bezpečnosti sa naňho vzťahuje,
 • aké sú práva pacientov v danej krajine. Ďalej špecifické informácie o tom, aké sú vaše možnosti, ak niečo zlyhá alebo ak nie ste s ošetrením a poskytnutou starostlivosťou spokojní.

2. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vás musia informovať o:

 • všetkom, čo potrebujete vedieť, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť o svojom ošetrení (informácie o rôznych spôsoboch ošetrenia, kvalite a bezpečnosti, povoleniach/stave registrácie);
 • cenách ošetrenia vopred a následne vám poskytnúť prehľadnú faktúru s cieľom uľahčiť náhradu;
 • svojom poistení zodpovednosti za škodu alebo ekvivalentnom poistení;
 • (prípadne) rôznych možnostiach krytia nákladov na ošetrenie.
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo