Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 05/04/2017

Kontaktné miesta pre plánovanú zdravotnú starostlivosť

Národné kontaktné miesta

Každá krajina EÚ ustanovila aspoň jedno národné kontaktné miesto (niektoré majú takisto regionálne alebo miestne kontaktné miesta).

Výber štátu:

Vo vašej domovskej krajine

Vaše národné kontaktné miesto vám poskytne informácie o práve absolvovať zdravotnú starostlivosť v iných krajinách EÚ, vrátane informácií o:

 • vašom práve na náhradu niektorých alebo všetkých nákladov,
 • ošetreniach, ktoré sa preplácajú, a v akej výške,
 • potrebe predchádzajúceho povolenia a ako oň požiadať,
 • možnostiach nápravy v prípade porušenia vašich práv.

V krajine, v ktorej sa chcete nechať ošetriť

Národné kontaktné miesto vám poskytne informácie o:

 • systéme zdravotnej starostlivosti v danej krajine a spôsobe, ako sa zabezpečuje jeho kvalita a bezpečnosť, vrátane toho:
  • kto stanovuje normy a čo tieto normy zastrešujú,
  • kto monitoruje dodržiavanie týchto noriem,
  • čo sa stane, keď poskytovatelia prestanú normy plniť,
 • či konkrétny poskytovateľ je registrovaný a oprávnený poskytovať špecifické ošetrenia a aký systém kvality a bezpečnosti sa naňho vzťahuje,
 • aké sú práva pacientov v danej krajine. Ďalej špecifické informácie o tom, aké sú vaše možnosti, ak niečo zlyhá alebo ak nie ste s ošetrením a poskytnutou starostlivosťou spokojní.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vás musia informovať o:

 • všetkom, čo potrebujete vedieť, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť o svojom ošetrení (informácie o rôznych spôsoboch ošetrenia, kvalite a bezpečnosti, povoleniach/stave registrácie);
 • cenách ošetrenia, a to ešte pred jeho poskytnutím, a následne vám musia poskytnúť prehľadnú faktúru s cieľom uľahčiť náhradu;
 • svojom poistení zodpovednosti za škodu alebo ekvivalentnom poistení;
 • (prípadne) o rôznych možnostiach krytia nákladov na ošetrenie.
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo