Navigačný riadok

Aktualizované : 26/10/2016

health

Kontaktné body pre plánovanú zdravotnú starostlivosť

1. Národné kontaktné miesta

Každá krajina EÚ ustanovila aspoň jedno národné kontaktné miesto (niektoré majú takisto regionálne alebo miestne kontaktné miesta).

Vyberte si:

 • Belgicko Deutsch English français Nederlands
 • Bulharsko English
 • Cyprus Ελληνικά English
 • Česká republika čeština English
 • Dánsko Dansk English
 • Estónsko Eesti
 • Fínsko suomi svenska English
 • Francúzsko français English
 • Grécko ελληνικά
 • Holandsko English
 • Chorvátsko Deutsch English français
 • Island English
 • Írsko English
 • Lichtenštajnsko *
 • Litva English
 • Lotyšsko Latviešu English
 • Luxembursko Deutsch English français
 • Maďarsko English magyar
 • Malta English
 • Nemecko Deutsch English
 • Nórsko English
 • Poľsko polski English
 • Portugalsko português
 • Rakúsko Deutsch English
 • Rumunsko română English
 • Slovensko
 • Slovinsko English
 • Spojené kráľovstvo English
 • Španielsko English français
 • Švédsko English
 • Taliansko italiano
 

* Vnútroštátne orgány zatiaľ neposkytli informácie k tejto oblasti

Vo vašej domovskej krajine

vám vaše národné kontaktné miesto poskytne informácie o práve absolvovať zdravotnú starostlivosť v iných krajinách EÚ, vrátane informácií o:

 • vašom práve na náhradu niektorých alebo všetkých nákladov,
 • ošetreniach, ktoré sa preplácajú a v akej výške,
 • potrebe predchádzajúceho povolenia a ako oň požiadať,
 • možnostiach nápravy v prípade porušenia vašich práv.

V krajine, v ktorej sa chcete nechať ošetriť

vám národné kontaktné miesto poskytne informácie o:

 • systéme zdravotnej starostlivosti v danej krajine a spôsobe, ako sa zabezpečuje jeho kvalita a bezpečnosť, vrátane toho:
  • kto stanovuje normy a čo tieto normy zastrešujú,
  • kto monitoruje dodržiavanie týchto noriem,
  • čo sa stane, keď poskytovatelia prestanú plniť normy,
 • či konkrétny poskytovateľ je registrovaný a oprávnený poskytovať špecifické ošetrenia a aký systém kvality a bezpečnosti sa naňho vzťahuje,
 • aké sú práva pacientov v danej krajine. Ďalej špecifické informácie o tom, aké sú vaše možnosti, ak niečo zlyhá alebo ak nie ste s ošetrením a poskytnutou starostlivosťou spokojní.

2. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vás musia informovať o:

 • všetkom, čo potrebujete vedieť, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť o svojom ošetrení (informácie o rôznych spôsoboch ošetrenia, kvalite a bezpečnosti, povoleniach/stave registrácie);
 • cenách ošetrenia vopred a následne vám poskytnúť prehľadnú faktúru s cieľom uľahčiť náhradu;
 • svojom poistení zodpovednosti za škodu alebo ekvivalentnom poistení;
 • (prípadne) rôznych možnostiach krytia nákladov na ošetrenie.
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

Retour au texte en cours.