Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 05/04/2017

Contactpunten voor geplande gezondheidszorg

Nationale contactpunten

Elk EU-land heeft ten minste één nationaal contactpunt. In sommige landen zijn er ook regionale en lokale contactpunten.

Kies een land:

In uw eigen land

Bent u van plan bent zich in een ander EU-land te laten behandelen, dan kunt u bij uw nationale contactpunt navragen:

 • of u recht heeft op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten
 • welke behandelingen worden vergoed en hoe hoog de vergoeding is
 • of u voorafgaande toestemming nodig heeft en hoe u die kunt aanvragen
 • wat u kunt doen als uw rechten niet gerespecteerd worden

In het land waar u behandeld wil worden

Het nationale contactpunt kan u vertellen:

 • hoe het zorgstelsel van dat land werkt en hoe daar de kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd, o.a.:
  • welke kwaliteits- en veilgheidsnormen gehanteerd worden en waar die voor gelden
  • wie controleert of de normen gerespecteerd worden
  • wat er gebeurt als zorgverleners zich niet aan de normen houden
 • of een bepaalde zorgverlener wel geregistreerd is en een vergunning heeft om bepaalde behandelingen uit te voeren, en onder welk kwaliteits- en veiligheidsstelsel hij valt
 • wat uw rechten als patiënt in dat land zijn en wat u kunt doen als er iets mis gaat of als u ontevreden bent over de behandeling

Zorgverleners

Zorgverleners moeten u vooraf informatie geven over:

 • alles wat u moet weten om een geïnformeerde keuze te kunnen maken (behandelingsopties, kwaliteit en veiligheid, vergunning/registratie)
 • de kosten van behandelingen (u heeft achteraf overigens ook recht op een duidelijke factuur)
 • hun aansprakelijkheidsverzekering of gelijkwaardige regeling
 • (indien van toepassing) de verschillende opties voor vergoeding van de behandelingskosten
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies