Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 05/04/2017

Punti ta' kuntatt għall-kura tas-saħħa ppjanata

Punti ta' Kuntatt Nazzjonali

Kull pajjiż tal-UE għandu tal-anqas Punt ta' Kuntatt Nazzjonali wieħed (xi pajjiżi għandhom ukoll punti ta' kuntatt reġjonali jew lokali).

Agħżel il-pajjiż:

F'pajjiżek

Il-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali tiegħek għandu jinfurmak dwar drittijietek biex tirċievi kura tas-saħħa f'pajjiżi oħra tal-UE, inklużi:

 • drittijietek biex tkun koperta parti mill-ispejjeż jew l-ispejjeż kollha
 • liema tipi ta' trattament huma rimborżati u l-ammont tar-rimborż
 • jekk teħtieġx awtorizzazzjoni minn qabel u kif tapplika għall-awtorizzazzjoni
 • kif tappella jekk drittijietek ma jiġux rispettati

Fil-pajjiż fejn int trid li tiġi trattat

Il-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali jista' jagħtik informazzjoni dwar:

 • is-sistema tal-kura tas-saħħa ta' dak il-pajjiż u kif jiżguraw il-kwalità u s-sikurezza, inkluż:
  • min jistabbilixxi l-istandards u xi jkopru
  • min jimmonitorja l-konformità ma' dawn l-istandards
  • x'jiġri meta l-fornituri ma jirrispettawx l-istandards
 • jekk fornitur partikolari jkunx irreġistrat u awtorizzat li jipprovdi trattamenti speċifiċi, u liema sistema ta' kwalità u sikurezza tkopri lil dak il-fornitur
 • id-drittijiet tal-pazjenti f'dak il-pajjiż, u informazzjoni speċifika dwar x'inhuma l-għażliet tiegħek jekk xi ħaġa tmur ħażin jew jekk ma tkunx sodisfatt bit-trattament li tirċievi

Fornituri tal-kura tas-saħħa

Il-fornituri tal-kura tas-saħħa għandhom jgħidulek dwar:

 • dak kollu li għandek bżonn biex tagħmel għażla infurmata dwar it-trattament tiegħek (għażliet differenti ta' trattament, kwalità u sikurezza, status tal-awtorizzazzjoni/tar-reġistrazzjoni)
 • il-prezzijiet tat-trattament qabel jingħata t-trattament - u jipprovduk bi rċevuta ċara wara biex jiffaċilitaw ir-rimborż
 • l-assigurazzjoni ta' responsabbiltà jew l-ekwivalenti
 • (fejn japplika) għażliet differenti biex tkopri l-ispejjeż tat-trattament
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri