Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 05/04/2017

Kontatpunkti plānveida ārstēšanās gadījumiem

Valstu kontaktpunkti

Ikvienā ES dalībvalstī ir vismaz viens valsts kontaktpunkts (dažās ir arī reģionālie vai vietējie kontaktpunkti).

Izvēlieties valsti:

Jūsu mītnesvalstī

Jūsu valsts kontaktpunktā jums izstāstīs par to, kādas ir jūsu tiesības uz veselības aprūpi citās ES dalībvalstīs. Piemēram, par šādiem jautājumiem:

 • jūsu tiesības prasīt, lai tiek daļēji vai pilnībā segti izdevumi;
 • kāda veida ārstēšanas izdevumi tiek kompensēti un kāda ir kompensācijas summa;
 • vai jums vajadzīga iepriekšēja atļauja un kā to lūgt;
 • kur sūdzēties, ja jūsu tiesības netiek ievērotas.

Valstī, kurā vēlaties ārstēties

Valsts kontaktpunkts var jums sniegt informāciju par šādiem jautājumiem:

 • attiecīgās valsts veselības aprūpes sistēma un kā tajā tiek gādāts par kvalitāti un drošumu, tostarp:
  • kas nosaka standartus un uz ko tie attiecas,
  • kas uzrauga standartu ievērošanu,
  • kas notiek, ja pakalpojumu sniedzēji standartus neievēro;
 • vai konkrētais pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts un saņēmis atļauju sniegt jums nepieciešamo ārstēšanu un kādas kvalitātes un drošības prasības attiecas uz šo pakalpojumu sniedzēju;
 • pacientu tiesības attiecīgajā valstī, kā arī konkrēta informācija par to, kādas ir jūsu iespējas, ja kaut kas neizdodas vai ja neesat apmierināts ar saņemto ārstēšanu.

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji

Viņiem ir pienākums jums sniegt šādas ziņas:

 • visu informāciju, kas jums vajadzīga, lai jūs varētu izvēlēties ārstēšanu, esot pietiekami labi informēts (dažādas ārstēšanās iespējas, kvalitāte un drošums, atļaujas vai reģistrācijas statuss);
 • ārstēšanas cenas, pirms tā tiek veikta. Pēc ārstēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāizsniedz skaidri noformulēts rēķins, lai jums atvieglotu kompensācijas saņemšanu;
 • informācija par viņu atbildības apdrošināšanu vai tamlīdzīgu risinājumu;
 • dažādas iespējas, kā var segt ārstēšanās izmaksas (ja tādas ir).
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.