Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-04-05

Planinė sveikatos priežiūra. Kontaktiniai centrai

Nacionaliniai kontaktiniai centrai

Kiekvienoje ES šalyje yra bent vienas nacionalinis kontaktinis centras (kai kuriose yra dar ir regioninių arba vietos kontaktinių centrų).

Pasirinkite šalį:

Informacija jūsų šalyje

Savo nacionaliniame kontaktiniame centre gausite informacijos apie savo teisę naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitose ES šalyse, įskaitant informaciją šiais klausimais:

 • jūsų teisės į kai kurių arba visų išlaidų padengimą,
 • kurių rūšių gydymo išlaidos ir kokia jų dalis padengiama,
 • ar jums reikia išankstinio leidimo ir kaip jo prašyti,
 • kaip teikti skundą, jei nepaisoma jūsų teisių.

Informacija šalyje, kurioje pageidaujate būti gydomas

Nacionaliniame kontaktiniame centre jums gali suteikti informacijos šiais klausimais:

 • tos šalies sveikatos priežiūros sistema ir kaip joje užtikrinama kokybė ir sauga, be kita ko:
  • kas nustato standartus ir kam jie taikomi,
  • kas stebi, ar laikomasi šių standartų,
  • kas nutinka, jei paslaugų teikėjai standartų nesilaiko;
 • ar konkretus paslaugų teikėjas yra registruotas ir turi leidimą teikti tam tikras gydymo paslaugas, ir kokia kokybės ir saugos sistema jam taikoma;
 • tos šalies pacientų teisės ir konkreti informacija apie tai, ką galite daryti, jei kiltų problemų arba nebūtumėte patenkintas gydymu.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai privalo jus informuoti šiais klausimais:

 • suteikti visą informaciją, kurios jums reikia, kad galėtumėte priimti sprendimą dėl savo gydymo (įvairios gydymo galimybės, kokybė ir sauga, turimas leidimas teikti tokias paslaugas arba registracija),
 • prieš pradedant gydymą informuoti apie jo kainas, o po gydymo pateikti aiškią sąskaitą, kad jums būtų lengviau gauti kompensaciją,
 • informuoti apie savo profesinės atsakomybės draudimą arba jo atitikmenį,
 • (jei taikoma) informuoti apie įvairias gydymo išlaidų padengimo galimybes.
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai