Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 05/04/2017

Προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη - σημεία επαφής

Εθνικά σημεία επαφής

Σε κάθε χώρα της ΕΕ υπάρχει τουλάχιστον ένα εθνικό σημείο επαφής (σε ορισμένες υπάρχουν επίσης περιφερειακά ή τοπικά σημεία επαφής).

Επιλέξτε χώρα:

Στη χώρα σας

Το εθνικό σημείο επαφής θα σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να λάβετε υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ, και συγκεκριμένα:

 • το δικαίωμά σας να έχετε μερική ή συνολική κάλυψη των ιατρικών εξόδων
 • ποια είδη περίθαλψης καλύπτονται και ποιο είναι το ύψος των ιατρικών εξόδων που επιστρέφονται
 • αν χρειάζεστε προέγκριση και πώς να υποβάλετε τη σχετική αίτηση
 • πώς να ασκήσετε προσφυγή σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας δεν έγιναν σεβαστά

Στη χώρα όπου επιθυμείτε να νοσηλευτείτε

Το εθνικό σημείο επαφής θα σας ενημερώσει:

 • για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αυτής της χώρας και πώς διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια, μεταξύ άλλων:
  • ποιος καθορίζει τα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης και τι καλύπτουν αυτά
  • ποιος ελέγχει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά
  • τι συμβαίνει όταν οι πάροχοι δεν τηρούν τα πρότυπα
 • κατά πόσο ένας συγκεκριμένος πάροχος είναι εγγεγραμμένος και έχει άδεια παροχής συγκεκριμένων θεραπευτικών αγωγών και ποιο σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τον καλύπτει
 • για τα δικαιώματα των ασθενών σε αυτή τη χώρα, και πιο συγκεκριμένα για τις επιλογές που έχετε αν κάτι δεν πάει καλά ή δεν είστε ευχαριστημένοι από την παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη

Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης οφείλουν να σας ενημερώσουν:

 • για οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζετε ώστε να κάνετε συνειδητή επιλογή της περίθαλψης που θα σας παρασχεθεί (διάφορες επιλογές αγωγής, ποιότητα και ασφάλεια, καθεστώς άδειας/εγγραφής)
 • εκ των προτέρων, για το κόστος της αγωγής - και να σας δώσουν αναλυτικό τιμολόγιο μετά την ολοκλήρωση της αγωγής ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των εξόδων
 • για την ασφάλιση ευθύνης ή άλλη ισοδύναμη ασφάλιση
 • (κατά περίπτωση) για τις διάφορες δυνατότητες κάλυψης των ιατρικών εξόδων
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές