Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 14/04/2016

health

Προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη - σημεία επαφής

1. Εθνικά σημεία επικοινωνίας

Σε κάθε χώρα της ΕΕ υπάρχει τουλάχιστον ένα Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας (σε ορισμένα υπάρχουν περιφερειακά ή τοπικά σημεία επικοινωνίας).

Επιλέξτε :

 • Αυστρία Deutsch English
 • Βέλγιο Deutsch English français Nederlands
 • Βουλγαρία English
 • Κροατία Deutsch English français
 • Κύπρος English
 • Τσεχική Δημοκρατία čeština Deutsch English
 • Δανία English
 • Εσθονία eesti keel
 • Φινλανδία English
 • Γαλλία français English
 • Γερμανία Deutsch English
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία English magyar
 • Ισλανδία English
 • Ιρλανδία English
 • Ιταλία English italiano
 • Λετονία English
 • Λιθουανία English
 • Λουξεμβούργο Deutsch English français
 • Μάλτα English
 • Κάτω Χώρες English
 • Νορβηγία English
 • Πολωνία polski English
 • Πορτογαλία português
 • Ρουμανία română English
 • Σλοβακία slovenčina
 • Σλοβενία English
 • Ισπανία English français
 • Σουηδία English
 • Ηνωμένο Βασίλειο English
 

* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Στη χώρα σας

Το Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας θα σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να λάβετε υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ. Συγκεκριμένα:

 • το δικαίωμά σας να έχετε μερική ή συνολική κάλυψη του κόστους
 • για ποια είδη περίθαλψης δικαιούστε επιστροφή των δαπανών και το ύψος του ποσού της επιστροφής
 • αν χρειάζεστε προέγκριση και πώς να υποβάλετε τη σχετική αίτηση
 • πώς να ασκήσετε προσφυγή σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας δεν έγιναν σεβαστά.

Στη χώρα στην οποία επιθυμείτε να λάβετε περίθαλψη

Το Εθνικό Σημείο Επικοινωνίας θα σας ενημερώσει για τα εξής:

 • το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αυτής της χώρας και πώς το σύστημα αυτό εγγυάται ποιότητα και ασφάλεια, μεταξύ άλλων:
  • ποιος καθορίζει τα πρότυπα υγειονομικής περίθαλψης και τι καλύπτουν
  • ποιος ελέγχει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά
  • τι συμβαίνει όταν οι πάροχοι δεν τηρούν τα πρότυπα.
 • αν ένας συγκεκριμένος πάροχος είναι καταχωρισμένος και έχει άδεια να παρέχει συγκεκριμένες θεραπευτικές αγωγές και ποιο σύστημα ποιότητας και ασφάλειας καλύπτει αυτόν τον πάροχο.
 • τα δικαιώματα των ασθενών σε αυτή τη χώρα, και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχετε αν κάτι δεν πάει καλά ή δεν είστε ευχαριστημένος από την παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη.

2. Πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να σας ενημερώσουν:

 • για οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζετε ώστε να κάνετε συνειδητή επιλογή για τη θεραπεία που θα σας παρασχεθεί (διάφορες εναλλακτικές θεραπευτικές αγωγές, ποιότητα και ασφάλεια, άδεια/καθεστώς καταχώρισης)
 • εκ των προτέρων για το κόστος της θεραπευτικής αγωγής - και να σας δώσουν αναλυτικό τιμολόγιο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας ώστε να διευκολυνθεί η επιστροφή των σχετικών δαπανών
 • για την ασφάλιση ευθύνης ή άλλη ισοδύναμη ασφάλιση που διαθέτουν
 • (κατά περίπτωση) για τις διάφορες δυνατότητες κάλυψης του κόστους θεραπείας.
Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  Στην περίπτωση αυτή, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

  Retour au texte en cours.