Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 15/11/2017

Kontaktpunkter vedrørende planlagt behandling i udlandet

Nationale kontaktpunkter

Hvert enkelt EU-land har mindst ét nationalt kontaktpunkt (nogle har også regionale eller lokale kontaktpunkter), som kan besvare spørgsmål om, hvordan man arrangerer behandling i udlandet.

Vælg land:

Kontaktpunktet i dit hjemland

Det nationale kontaktpunkt kan fortælle dig om din ret til behandling i andre EU-lande, bl.a.:

 • om din ret til at få visse eller alle udgifter dækket
 • om hvilke typer behandling, der gives refusion for, og hvor meget du kan forvente at få refunderet
 • om du har brug for en forhåndstilladelse, og hvordan du ansøger om den
 • hvordan du klager, hvis dine rettigheder ikke er blevet overholdt

Kontaktpunktet i behandlingslandet

Det nationale kontaktpunkt kan oplyse dig om:

 • landets sundhedssystem, og hvordan de sikrer kvalitet, sikkerhed og overholdelse af nationale standarder
 • hvorvidt en bestemt sundhedsudbyder er registreret og godkendt til at foretage den specifikke behandling, og hvilket system til sikring af kvalitet og sikkerhed, denne udbyder er omfattet af
 • patientrettigheder i landet og information om, hvilke muligheder du har, hvis noget går galt, eller hvis du ikke er tilfreds med den sundhedsbehandling, du har fået

Sygesikring og sundhedsforsikringer

Din sygesikring/sundhedsforsikring kan også oplyse dig om din ret til planlagt behandling i et andet EU-land. De kan f.eks. fortælle dig om refusion, forhåndstilladelse og eventuelle begrænsninger i din ret til at blive behandlet i udlandet.

Udbydere af sundhedsydelser

Sundhedsudbydere som hospitaler, klinikker og lignende skal informere dig om:

 • forskellige behandlingsmuligheder, kvalitet og sikkerhed, sundhedsudbyderens autorisation eller registrering, og hvad du ellers har brug for at vide, for at kunne træffe et informeret valg om din behandling.
 • priser på behandlingen, inden den finder sted. Du skal desuden efter behandlingen have en klart udarbejdet faktura, som skal gøre det lettere for dig at ansøge om refusion.
 • sundhedsudbyderens ansvarsforsikring eller tilsvarende forsikring.
 • eventuelle muligheder for dækning af behandlingsudgifterne.
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning