Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 05/04/2017

Kontaktpunkter vedrørende planlagt behandling

Nationale kontaktpunkter

Hvert EU-land har mindst ét nationalt kontaktpunkt (nogle lande har også regionale eller lokale kontaktpunkter).

Vælg land:

Kontaktpunktet i dit hjemland

Det nationale kontaktpunkt kan fortælle dig om dine rettigheder vedrørende behandling i andre EU-lande, bl.a.:

 • din ret til at få visse eller alle udgifter dækket
 • hvilke typer behandling der dækkes, og hvor stor et beløb du kan få godtgjort
 • om du har brug for forudgående tilladelse, og hvordan du søger om tilladelse
 • hvordan du klager, hvis dine rettigheder ikke er blevet respekteret

Kontaktpunktet i behandlingslandet

Det nationale kontaktpunkt kan oplyse dig om:

 • landets sundhedssystem, og hvordan de sikrer kvalitet og sikkerhed, bl.a.:
  • hvem der fastsætter standarderne, og hvad de omfatter
  • hvem der kontrollerer, at standarderne overholdes
  • hvad der sker, hvis sundhedsudbyderne ikke overholder standarderne
 • om en bestemt sundhedsudbyder er registreret og godkendt til at foretage den specifikke behandling, og hvilket system for kvalitet og sikkerhed, denne udbyder er omfattet af
 • patientrettigheder i landet og specifikke oplysninger om, hvilke muligheder du har, hvis noget går galt, eller hvis du ikke er tilfreds med den behandling, du har modtaget

Udbydere af sundhedsydelser

Udbydere af sundhedsydelser skal oplyse dig om:

 • alt, hvad du har brug for at vide, for at kunne træffe et informeret valg om din behandling (forskellige behandlingsmuligheder, kvalitet og sikkerhed, status for godkendelse og registrering)
 • priser på behandlingen, inden den finder sted (du skal have en tydelig faktura efterfølgende for at lette anmodningen om godtgørelse)
 • deres ansvarsforsikring eller tilsvarende forsikring
 • eventuelle forskellige muligheder for dækning af behandlingsomkostningerne
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning