Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 05/04/2017

Kontaktní místa pro plánovanou lékařskou péči

Národní kontaktní místa

V každém státě EU existuje alespoň jedno národní kontaktní místo (v některých existují i regionální nebo místní kanceláře).

Zvolit zemi:

Ve vaší zemi

V kontaktním místě ve vaší zemi získáte informace o vašich právech na zdravotní péči v jiné zemi EU, včetně:

 • nároku na proplacení části nebo všech nákladů na zdravotní péči
 • výkonů, které se proplácí, a maximální výše proplácené částky
 • zda potřebujete předběžný souhlas ke zdravotnickému výkonu a jak o něj požádat
 • jak podat stížnost, pokud vaše práva nebyla respektována.

V zemi, ve které chcete zdravotní péči podstoupit

V národním kontaktním místě můžete získat tyto informace:

 • jak funguje systém zdravotní péče v dané zemi a jak je zajištěna kvalita a bezpečnost, včetně:
  • kdo stanoví standardy a co zahrnují
  • kdo sleduje dodržování standardů
  • co se stane, pokud poskytovatelé standardy nedodržují
 • zda má konkrétní poskytovatel registraci a oprávnění poskytovat dané výkony a jaký systém kvality a bezpečnosti se na něho vztahuje
 • jaká jsou práva pacientů v dané zemi a co přesně můžete podniknout, pokud narazíte na problém nebo pokud nejste s poskytnutou péčí spokojeni.

Poskytovatelé zdravotní péče

Poskytovatel zdravotní péče má povinnost vás informovat:

 • o všem, co o léčbě potřebujete vědět, abyste se mohli co nejlépe rozhodnout (různé způsoby léčby, kvalita a bezpečnost, oprávnění/registrace poskytovatele)
 • o nákladech na léčení ještě před jeho zahájením – a po jeho skončení vám vystavit jasně strukturovanou fakturu pro snadnější proplacení nákladů
 • o svém pojištění odpovědnosti nebo jiném odpovídajícím pojištění
 • jaké způsoby úhrady nákladů na léčení existují.
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství