Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 28/02/2017

Planerad vård – ersättning för vårdkostnader

Du kan göra på två sätt för att få ersättning för dina kostnader:

1. Försäkringskassan täcker dina kostnader direkt

 • Det gäller för offentlig sjukvård, inte alltid för privat vård.
 • Du måste be din försäkringskassa om förhandstillstånd innan du åker iväg. Om tillståndet beviljas får du ett särskilt formulär (som kallas ett S2-intyg).
 • Hela vårdkostnaden betalas av din försäkringskassa.
 • Vanligtvis tar de berörda institutionerna hand om betalningen så att du inte behöver betala för vården.

Men om det gäller ett land där patienterna får betala för vården och sedan får ersättning från sin försäkringskassa, måste du kanske först betala vissa kostnader. Därefter får du ansöka om ersättning från myndigheternaEnglish i landet där du får behandling. De ersätter dig direkt på samma sätt som sina egna invånare. Ett annat alternativ är att du ansöker om ersättning hos försäkringskassan när du har kommit hem.

Om ersättningsnivån för den vård du fick utomlands är högre i ditt försäkringsland, har du rätt till en tilläggsersättning från din försäkringskassa för att täcka skillnaden.

2. Du betalar för vården själv och ansöker om ersättning efteråt

 • Det här alternativet gäller för både offentliga och privata vårdgivare.
 • Du får ersättning som högst motsvarar vad vården hade kostat i ditt hemland, men bara om du också hade varit berättigad till vården hemma.

Du kan fortfarande behöva ansöka om förhandstillstånd - hör med din nationella kontaktpunkt.

Exempel från verkligheten 1

Xavier vill få vanlig vård (som täcks av hans sjukförsäkring) i EU-land A. Men vårdkostnaden är högre i det EU-landet än i hans hemland. Xavier vill ha ersättning för hela kostnaden och då måste han ansöka om förhandstillstånd hos sin försäkringskassa. När han har fått förhandstillstånd kan han bege sig utomlands och få vård utan att behöva betala direkt. De berörda institutionerna tar vanligtvis hand om betalningen.

Yvonne vill få samma vård i land B. Hon vill gå till läkaren så snabbt som möjligt. Yvonne vänder sig till den nationella kontaktpunkten för att ta reda på om hon måste ansöka om förhandstillstånd. Det behöver hon inte. Hon åker iväg och genomgår behandlingen. Yvonne betalar själv och ansöker om ersättning när hon kommit hem igen.

Exempel från verkligheten 2

Agata vill genomgå en svår operation i medlemsland C. Den utförs av en vårdgivare som arbetar på uppdrag av det offentliga sjukvårdssystemet. Agata ansöker om förhandstillstånd för operationen, eftersom det krävs oavsett om hon tänker betala själv och få ersättning efteråt eller om betalningen sköts direkt av institutionerna.

Bernard vill genomgå samma operation i samma land, men hos en privat vårdgivare. Då måste han ändå ansöka om förhandstillstånd, men det finns ingen möjlighet till direkt betalning mellan institutionerna. Bernard måste betala för vården själv och därefter söka ersättning. Han kan vanligtvis få ersättning upp till den nivå som gäller i hemlandet för samma behandling.

Oavsett vilket alternativ du väljer får din försäkringskassa inte avslå din förhandsansökan om

 • den specifika vård som du behöver inte är tillgänglig i ditt hemland, men täcks av din obligatoriska sjukförsäkring och
 • du inte inom rimlig tid kan få den vård du behöver i ditt hemland.

Du kan få mer information om kostnader och ersättning antingen direkt från vårdgivaren eller den nationella kontaktpunkten i det EU-land där du vill få vård.

Adresser och webbplatser i länderna.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd