Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 28/02/2017

Plánovaná zdravotná starostlivosť – výdavky a ich náhrada

Preplatenie nákladov je možné dvomi spôsobmi:

1. Vaša zdravotná poisťovňa môže priamo pokryť všetky náklady.

 • Tento systém platí pre verejných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - je možné, že súkromné ošetrenia nepokrýva.
 • Svoju poisťovňu musíte požiadať o predchádzajúce povolenie pred vycestovaním na účely ošetrenia. Ak poisťovňa ošetrenie schváli, dostanete príslušný formulár žiadosti (tzv. formulár S2)
 • Celkové náklady na vašu liečbu pokryje vaša poisťovňa.
 • Náhrada sa obvykle uskutoční priamo medzi zúčastnenými inštitúciami, takže za ošetrenie nebudete musieť platiť.

V prípade ošetrenia v krajine, kde liečbu zvyčajne hradia pacienti, ktorí si náklady následne uplatnia vo svojej zdravotnej poisťovni, budete pravdepodobne musieť niektoré náklady uhradiť vopred. Potom by ste mali požiadať o ich náhradu orgányEnglish v štáte, v ktorom sa poskytuje ošetrenie. Tieto orgány vám priamo vyplatia náhradu výdavkov v rovnakej percentuálnej miere, aká sa uplatňuje na miestnych obyvateľov. Náhradu výdavkov si môžete prípadne uplatniť vo svojej poisťovni po návrate do domovskej krajiny.

Ak je percentuálna miera náhrady za ošetrenie, ktoré ste podstúpili v zahraničí, vyššia v krajine, kde ste poistení, máte nárok, aby vám vaša poisťovňa doplatila rozdiel formou dodatočnej náhrady výdavkov.

2. Náklady na ošetrenie môžete zaplatiť sami a následne žiadať ich náhradu:

 • Táto možnosť sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov - verejných aj súkromných.
 • V takomto prípade sa náklady nahrádzajú do výšky nákladov na takéto ošetrenie vo vašej domovskej krajine, ale len ak by ste doma na takéto ošetrenie mali nárok.

Aj v takomto prípade budete pravdepodobne musieť požiadať o predchádzajúce povolenie - obráťte sa na vaše národné kontaktné miesto.

Príklad 1

Xavier chce ísť na pravidelné stomatologické ošetrenie (ktoré je kryté z jeho zdravotného poistenia) v členskom štáte Y. Avšak náklady na toto ošetrenie v tomto členskom štáte sú vyššie ako náklady v jeho domovskej krajine. Xavier chce, aby mu jeho poisťovňa preplatila celé náklady, takže ju musí požiadať o predchádzajúce povolenie. Ak ho dostane, môže ísť do zahraničia na ošetrenie bez toho, aby musel platiť vopred, nakoľko v takomto prípade sa celé náklady obvykle uhrádzajú priamo medzi zúčastnenými inštitúciami.

Yvonne chce ísť na rovnaké stomatologické ošetrenie, opäť v členskom štáte X. Chce byť ošetrená čo najskôr. Yvonne sa spojila s národným kontaktným miestom, aby si preverila, či musí ešte raz požiadať o predchádzajúce povolenie. Dostala odpoveď, že už nemusí. Vycestuje preto do zahraničia na ošetrenie. Yvonne zaplatí ošetrenie zo svojho a po návrate požiada o náhradu výdavkov.

Príklad 2

Agáta chce absolvovať komplexný chirurgický zákrok v členskom štáte Y u poskytovateľa, ktorý má zmluvu s verejným zdravotným systémom. Keďže takýto chirurgický zákrok podlieha predchádzajúcemu povoleniu aj v prípade priamej platby, aj v prípade náhrady zaplatených výdavkov, požiada o predchádzajúce povolenie. V prípade schválenia budú náklady na zákrok priamo kryté zdravotnou poisťovňou alebo požiada o ich náhradu po návrate domov.

Bernard chce rovnaký chirurgický zákrok, takisto v členskom štáte Y, ale u súkromného poskytovateľa. Aj v tomto prípade musí požiadať o povolenie, ale možnosť priamej platby sa neuplatňuje. Bernard musí sám zaplatiť náklady na ošetrenie a následne požiadať o ich náhradu. Tú dostane s veľkou pravdepodobnosťou vo výške, aká sa uplatňuje na rovnaký druh ošetrenia v jeho domovskej krajine.

Bez ohľadu na to, akú možnosť si vyberiete, vaša zdravotná poisťovňa nemôže zamietnuť žiadosť o predchádzajúce povolenie, ak:

 • konkrétne ošetrenie nie je k dispozícii vo vašej domovskej krajine, ale nahrádza sa v rámci povinného zdravotného poistenia, alebo
 • vám ošetrenie nevedia poskytnúť bez zbytočného odkladu vo vašej krajine.

Viac informácií o súvisiacich nákladoch a náhradách sa dozviete buď priamo od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo na národnom kontaktnom mieste krajiny EÚ, v ktorej plánujete podstúpiť ošetrenie.

Užitočné webové lokality a kontaktné adresy.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo