Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 28/02/2017

Kura tas-saħħa ppjanata: spejjeż u rimborżi

Hemm żewġ modi kif tkopri l-ispejjeż:

1. L-assiguratur tas-saħħa tiegħek jista' jkopri l-ispejjeż kollha direttament.

 • Din is-sistema tapplika għall-fornituri tal-kura tas-saħħa pubblika - jaf ma tkoprix trattament privat.
 • Għandek tistaqsi lill-assiguratur tiegħek għal awtorizzazzjoni minn qabel qabel ma tivvjaġġa għal trattament. Jekk tingħatalek l-awtorizzazzjoni, imbagħad tiġi pprovdut bil-formola ta' applikazzjoni adegwata (imsejħa l-il-formola S2)
 • L-ispiża kollha tat-trattament tiegħek tkun koperta mill-assiguratur tiegħek.
 • Normalment ir-rimborż jiġi rranġat direttament bejn l-istituzzjonijiet involuti biex ma jkollokx tħallas għat-trattament.

Madankollu, jekk tkun qed tiġi trattat f'pajjiż fejn il-pazjenti normalment iħallsu għat-trattament imbagħad jiġu rimborżati mill-assiguratur tas-saħħa tagħhom, l-ewwel jaf ikollok tħallas xi spejjeż int. Imbagħad għandek titlob għal rimborż mill-awtoritajietEnglish fil-pajjiż fejn tkun ġejt trattat. Dawn jagħtuk rimborż direttament bl-istess rati bħaċ-ċittadini lokali. Inkella, tista' titlob lill-assiguratur tiegħek għal rimborż meta tasal lura f'pajjiżek.

Jekk ir-rata tar-rimborż għat-trattament li rċevejt barra minn pajjiżek tkun ogħla fil-pajjiż fejn int assigurat, tkun intitolat għal rimborż supplimentari mill-assiguratur tas-saħħa tiegħek biex tagħmel tajjeb għad-differenza.

2. Tista' tħallas għat-trattament int stess u titlob rimborż wara:

 • Din l-għażla tkopri lill-fornituri kollha, kemm pubbliċi u kemm privati.
 • Tirċievi rimborż tal-ispiża ta' dak it-trattament f'pajjiżek, bil-kundizzjoni li dak it-trattament hu dak li int intitolat għalih f'pajjiżek.

Jaf xorta jkollok tapplika għal awtorizzazzjoni minn qabel - iċċekkja mal-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali tiegħek.

Storja bħala eżempju 1

Xavier irid jirċievi trattament regolari tas-snien (li hu kopert mill-assiguratur tas-saħħa tiegħu) fi Stat Membru Y. Madankollu l-ispiża tat-trattament fl-Istat Membru l-ieħor iqum aktar milli f'pajjiżu. Xavier irid li jiġu koperti l-ispejjeż kollha, għalhekk għandu japplika għal awtorizzazzjoni minn qabel mill-asiguratur tiegħu. Ladarba jirċeviha jkun jista' jmur f'pajjiż ieħor u jikseb it-trattament mingħajr ma jkollu jħallas peress li l-ispiża kollha normalment tiġi rimborżata direttament bejn l-istituzzjonijiet involuti.

Yvonne trid tirċievi l-istess trattament tas-snien, għal darb'oħra fi Stat Membru X. Trid tirċievi t-trattament mill-aktar fis possibbli. Yvonne iċċekkjat mal-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali biex tara jekk xorta tridx tapplika għal awtorizzazzjoni minn qabel u sabet li ma kienx hemm bżonn. Għalhekk marret barra minn pajjiżha u kisbet it-trattament. Yvonne ħallset hi stess u talbet rimborż meta waslet lura f'pajjiżha.

Storja bħala eżempju 2

Agata trid li tagħmel operazzjoni kumplessa fi Stat Membru Y minn fornitur b'kuntratt mas-sistema tas-saħħa pubblika. Minħabba li l-operazzjoni hi suġġett għal awtorizzazzjoni minn qabel kemm għal ħlas dirett kif ukoll permezz tar-rimborż wara, trid tapplika għal awtorizzazzjoni minn qabel u jew tikseb l-ispiża koperta direttament mill-istituzzjoni jew titlob rimborż meta tasal lura f'pajjiżha.

Bernard għandu bżonn tal-istess operazzjoni, ukoll fi Stat Membru Y, iżda minn fornitur privat. F'dan il-każ xorta jrid japplika għal awtorizzazzjoni minn qabel, iżda l-għażla tal-ħlas dirett ma tapplikax. Bernard irid iħallas l-ispiża tat-trattament u mbagħad jitlob għar-rimborż. Normalment għandu jirċievi l-ammont applikat f'pajjiżu għall-istess tip ta' trattament.

Tagħżel x'tagħżel, l-assiguratur tas-saħħa tiegħek ma jistax jirrifjuta t-talba tiegħek għal awtorizzazzjoni minn qabel jekk:

 • it-trattament speċifiku li teħtieġ ma jkunx disponibbli f'pajjiżek, iżda hu kopert mill-assigurazzjoni tas-saħħa ta' pajjiżek, jew
 • ma tkunx tista' tirċievi t-trattament li teħtieġ bla dewmien f'pajjiżek.

Tista' ssib aktar dwar l-ispejjeż u r-rimborżi rilevanti direttament mill-fornitur tal-kura tas-saħħa tiegħek jew mill-Punt ta' Kuntatt Nazzjonali tal-pajjiż tal-UE fejn trid li tiġi trattat.

Indirizzi u websajts nazzjonali siewja:

Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri