Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 28/02/2017

Plānveida veselības aprūpe: izdevumi un to atlīdzināšana

Ir divi veidi, kā segt izmaksas.

1. Visas izmaksas var tieši segt jūsu veselības apdrošinātājs.

 • Tas attiecas uz valsts veselības aprūpes sniedzējiem, bet var neattiekties uz privātu aprūpi.
 • Jums jālūdz apdrošinātājam atļauja, iekams dodaties ārstēties uz citu valsti. Ja atļauja būs, tad jums izsniegs attiecīgu pieteikuma veidlapu (S2 veidlapa)
 • Visas ārstēšanas izmaksas segs apdrošinātājs.
 • Parasti atmaksāšanu nokārto iesaistītās iestādes pašas, un jums par ārstēšanu nebūs jāmaksā.

Tomēr, ja ārstējaties valstī, kurā parasti par ārstēšanu maksā pacienti un pēc tam saņem kompensāciju no veselības apdrošinātāja, jums var nākties vispirms kaut ko samaksāt pašam. Tādā gadījumā kompensāciju vajadzētu lūgt no iestādēmEnglish valstī, kurā saņemat aprūpi. Tās ar jums norēķināsies, atmaksājot atpakaļ tādu pašu likmi kā vietējiem iedzīvotājiem. Kā alternatīvu varat arī kompensāciju lūgt savam apdrošinātājam, kad esat atgriezies mājās.

Ja kompensācija par ārzemēs saņemto ārstēšanu ir lielāka valstī, kurā esat apdrošināts, tad jums ir tiesības no sava apdrošinātāja saņemt papildu kompensāciju, kas sedz starpību.

2. Varat par ārstēšanos samaksāt pats un pēc tam lūgt kompensāciju.

 • Šī iespēja attiecas uz visiem aprūpes sniedzējiem — gan valsts, gan privātajiem.
 • Šīs ārstēšanas izmaksas jums pilnībā kompensēs, bet vienīgi tad, ja jums savā valstī ir tiesības tādu ārstēšanu saņemt.

Iespējams, jums būs jālūdz iepriekšēja atļauja, — noskaidrojiet savas valsts nacionālajā kontaktpunktā.

1. piemērs no dzīves

Ksavjers vēlas standarta zobārstniecības pakalpojumus (kurus apmaksā viņa veselības apdrošinātājs) saņemt dalībvalstī Y. Tomēr šo pakalpojumu izmaksas dalībvalstī Y ir lielākas nekā viņa valstī. Ksavjers vēlas saņemt atpakaļ visus izdevumus, tāpēc viņam jāprasa savam apdrošinātājam iepriekšēja atļauja. Kad viņš to būs saņēmis, viņš varēs doties uz ārzemēm un saņemt ārstēšanu nemaksājot, jo par izmaksām parasti attiecīgās iestādes norēķinās savstarpēji.

Ivonna vēlas saņemt tādus pašus zobārstniecības pakalpojumus dalībvalstī X. Viņa vēlas tos saņemt pēc iespējas ātrāk. Ivonna jautā valsts kontaktpunktā, vai viņai vispirms jālūdz atļauja, un uzzina, ka atļauja nav nepieciešama. Tāpēc viņa dodas uz ārzemēm un saņem ārstēšanu. Ivonna maksā pati un pieprasa daļu izdevumu kompensēt pēc atgriešanās mājās.

2. piemērs no dzīves

Agatai nepieciešama sarežģīta operācija, un viņa vēlas, lai to veiktu dalībvalstī Y aprūpes sniedzējs, kam noslēgts līgums ar valsti. Šīs operācijas gadījumā ir vajadzīga iepriekšēja atļauja, lai attiecīgā iestāde tieši segtu izmaksas vai lai varētu prasīt kompensāciju pēc atgriešanās. Tāpēc Agata prasa iepriekšēju atļauju.

Bernārs vēlas tādu pašu operāciju un arī dalībvalstī Y, tikai no privāta aprūpes sniedzēja. Šajā gadījumā viņam tik un tā jālūdz atļauja, bet uz izdevumu tiešu apmaksu viņš nevar pretendēt. Bernāram jānorēķinās par ārstēšanu un tad jāprasa kompensācija. Parasti kompensācijas lielums nepārsniedz to, kāds attiecīgās ārstēšanas veidam noteikts dzīvesvietas valstī.

Lai kuru iespēju jūs arī neizvēlētos, jūsu veselības apdrošinātās nedrīkst noraidīt iepriekšējas atļaujas pieprasījumu, ja:

 • jums nepieciešamā ārstēšana jūsu mītnes valstī nav pieejama, bet valsts garantētā veselības apdrošināšana to sedz,
 • jūsu valstī uz šo ārstēšanu pārāk ilgi jāgaida.

Par attiecīgajām izmaksām un kompensācijām var uzzināt tieši no veselības aprūpes sniedzēja vai tās ES valsts nacionālajā kontaktpunktā, kurā vēlaties saņemt ārstēšanu.

Noderīgas adreses un tīmekļa vietnes dalībvalstīs.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.