Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-02-28

Planinės sveikatos priežiūros išlaidos ir kas kompensuojama

Yra dvi išlaidų padengimo galimybės.

1. Jūsų sveikatos draudikas gali padengti visas išlaidas tiesiogiai.

 • Ši sistema taikoma valstybiniams sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir gali būti, kad pagal ją nebus padengtos privataus gydymo išlaidos.
 • Prieš vykstant gydytis į kitą šalį reikia paprašyti savo draudiko išankstinio leidimo. Jei toks leidimas jums bus suteiktas, gausite atitinkamą paraiškos formą (S2 formą).
 • Visas jūsų gydymo išlaidas padengs jūsų draudikas.
 • Dėl išlaidų apmokėjimo paprastai tarpusavyje susitaria atitinkamos įstaigos, taigi jums tokiu atveju už gydymą mokėti nereikės.

Tačiau jei gydotės šalyje, kurioje pacientai paprastai sumoka už gydymą, o paskui gauna kompensaciją iš savo sveikatos draudiko, jums gali tekti apmokėti išlaidas, o po to turėtumėte kreiptis į šalies, kurioje gydotės, įstaigasEnglish dėl kompensacijos. Jos tiesiogiai jums kompensuos tokią pačią išlaidų dalį, kokia kompensuojama vietos gyventojams. Dėl kompensacijos galite kreiptis ir į savo draudiką, kai grįšite namo.

Jeigu šalyje, kurioje esate apdraustas, kompensuojama didesnė gydymo paslaugų, kurios jums suteiktos užsienyje, išlaidų dalis, turite teisę gauti papildomą savo sveikatos draudiko kompensaciją, kad būtų padengtas skirtumas.

2. Galite pats apmokėti gydymo išlaidas ir prašyti kompensacijos po to.

 • Šią galimybę galite rinktis visais atvejais, nesvarbu, ar jūsų paslaugų teikėjas yra valstybinis, ar privatus.
 • Jums bus kompensuotos išlaidos, neviršijančios tokio gydymo išlaidų jūsų šalyje, tačiau tik tuo atveju, jei savo šalyje turite teisę į tokį gydymą.

Gal būti, kad jums vis dėlto reikės prašyti išankstinio leidimo. Išsiaiškinkite tai savo šalies kontaktiniame centre.

1 atsitikimas

Xavieras nori vykti gydytis dantų (tokio gydymo išlaidas padengia jo sveikatos draudikas) į valstybę narę Y. Tačiau gydymas toje valstybėje narėje kainuoja brangiau negu jo šalyje. Xavieras norėtų, kad būtų padengtos visos jo gydymo išlaidos, todėl turi prašyti savo draudiko išankstinio leidimo. Gavęs tokį leidimą jis gali važiuoti į užsienį ir gydytis už nieką nemokėdamas iš anksto, nes tiesioginiu visų išlaidų apmokėjimu pasirūpins susijusios įstaigos.

Yvonne norėtų gauti tas pačias dantų gydymo paslaugas valstybėje narėje X. Ji nori išvykti gydytis kuo greičiau. Yvonne kreipėsi į nacionalinį kontaktinį centrą, kad sužinotų, ar turi prašyti išankstinio leidimo. Paaiškėjus, kad to daryti nereikia, ji galėjo nedelsdama išvykti. Už gydymą ji sumokėjo pati, o grįžusi paprašė kompensacijos.

2 atsitikimas

Agata nori, kad sudėtingą operaciją jai atliktų valstybės narės Y valstybinei sveikatos priežiūros sistemai priklausantis paslaugų teikėjas. Kadangi tiek šios operacijos išlaidų tiesioginio apmokėjimo, tiek kompensavimo atveju reikia turėti išankstinį leidimą, ji jo paprašė. Jos operacijos išlaidas arba tiesiogiai apmokės atitinkamos įstaigos, arba ji kreipsis dėl kompensavimo grįžusi namo.

Bernardui reikia tos pačios operacijos. Jis irgi nori, kad ji būtų atliekama valstybėje narėje Y, tačiau pasirinko privatų paslaugų teikėją. Šiuo atveju jam taip pat reikia prašyti išankstinio leidimo, tačiau tiesioginio apmokėjimo galimybės rinktis jis negali. Bernardui teks pačiam apmokėti gydymo išlaidas, o paskui prašyti kompensacijos. Jam veikiausiai bus kompensuota ne daugiau išlaidų, negu kompensuojama už tokio pobūdžio gydymą jo šalyje.

Kad ir kokią galimybę pasirinktumėte, jūsų sveikatos draudikas negali atsisakyti jums išduoti išankstinį leidimą, jei:

 • jums reikia specifinių gydymo paslaugų, kurios negali būti suteiktos jūsų šalyje, tačiau jų išlaidas padengia jūsų privalomojo sveikatos draudimo įstaiga, ir
 • reikiamų gydymo paslaugų savo šalyje jums tektų laukti pernelyg ilgai.

Daugiau apie išlaidas ir kompensavimą galite sužinoti tiesiai iš sveikatos paslaugų teikėjo arba iš ES šalies, kurioje norite gydytis, nacionalinio kontaktinio centro.

Naudingi valstybių narių adresai ir interneto svetainės.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai