Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 28/02/2017

Planirano liječenje: troškovi i povrat troškova

Postoje dvije mogućnosti za povrat troškova:

1. Vaša ustanova za zdravstveno osiguranje može izravno podmiriti sve troškove.

 • Ovaj se sustav primjenjuje na javne zdravstvene ustanove - ne pokriva liječenje u privatnim ustanovama.
 • Prije nego što otputujete na liječenje morate tražiti odobrenje vaše ustanove za zdravstveno osiguranje. Ako dobijete odobrenje, dobit ćete odgovarajući obrazac za prijavu (pod nazivom obrazac S2)
 • Ukupni trošak liječenja podmirit će vaša ustanova za zdravstveno osiguranje.
 • Podmirenje troškova uključene institucije obično međusobno rješavaju same, tako da nećete morati platiti liječenje.

Međutim, ako se liječite u zemlji u kojoj pacijenti obično sami plaćaju liječenje i povrat troškova traže naknadno od ustanove za zdravstveno osiguranje, možda ćete prvo morati podmiriti neke troškove. U tome slučaju morate povrat troškova zatražiti od nadležnih tijelaEnglish zemlje u kojoj se liječite. Oni će vam podmiriti prema istim stopama kao i lokalnim stanovnicima. U protivnom možete tražiti povrat od svoje ustanove za zdravstveno osiguranje kada se vratite u svoju zemlju.

Ako je iznos povrata troškova liječenja u inozemstvu veći u zemlji u kojoj ste zdravstveno osigurani, imate pravo na dodatnu naknadu vaše ustanove za zdravstveno osiguranje kojom će se pokriti ta razlika.

2. Liječenje možete platiti sami i kasnije tražiti povrat troškova:

 • Ova mogućnost odnosi se na sve pružatelje zdravstvenih usluga, javne i privatne.
 • Bit će vam nadoknađeni troškovi u visini iznosa koji se obično plaća za takvo liječenje u vašoj zemlji podrijetla, ali samo ako u njoj imate pravo na to liječenje.

Možda ćete svejedno morati predati zahtjev za prethodno odobrenje - provjerite kod svoje Nacionalne kontaktne točke.

Primjer 1

Xavier želi otići na redovan stomatološki pregled (koji pokriva njegovo zdravstveno osiguranje) u državi članici Y. Međutim, trošak tog liječenja u drugoj državi članici veći je nego u njegovoj zemlji. Xavier želi da budu podmireni svi troškovi pa stoga mora zatražiti prethodno odobrenje. Kada dobije odobrenje, on može ići u inozemstvo i otići na pregled koji ne mora platiti unaprijed jer će uključene ustanove međusobno podmiriti sve troškove.

Yvonne želi otići na isti stomatološki pregled u istoj državi članici X. Ona bi željela otići na pregled što je prije moguće. Yvonne se obratila Nacionalnoj kontaktnoj točki kako bi provjerila treba li zatražiti prethodno odobrenje i saznala je da ne mora. Nakon toga otišla je u inozemstvo na pregled. Yvonne je troškove pregleda platila sama i kad se vratila u svoju zemlju zatražila je povrat dijela troškova.

Primjer 2

Agata želi otići na složenu operaciju u državi članici Y kod pružatelja te usluge koji je u sustavu državnog zdravstvenog osiguranja. Budući da je za tu operaciju potrebno ishoditi prethodno odobrenje u okviru izravnog plaćanja ili povrata troškova, ona predaje zahtjev za prethodno odobrenje te joj troškove podmiruje izravno ta ustanova ili ona može zatražiti povrat kada se vrati u svoju zemlju.

Bernard želi istu operaciju u istoj državi članici Y, ali od privatnog pružatelja usluge. U tom slučaju mora zatražiti odobrenje, ali ne postoji mogućnost izravnog plaćanja. Bernard trošak liječenja mora platiti sam i onda tražiti povrat troškova. Obično će mu troškovi biti nadoknađeni do visine iznosa koji se u njegovoj zemlji podrijetla primjenjuje na istu vrstu liječenja.

Bez obzira na to koju mogućnost odaberete, vaša ustanova za zdravstveno osiguranje ne smije odbiti vaš zahtjev za prethodno odobrenje ako:

 • liječenje koje vam je potrebno nije dostupno u vašoj zemlji, ali ga pokriva vaša ustanova za zdravstveno osiguranje, i
 • liječenje koje vam je potrebno u svojoj zemlji ne možete dobiti bez čekanja.

Više o primjenjivim troškovima i povratu možete saznati izravno od pružatelja zdravstvenih usluga ili od Nacionalne kontaktne točke države EU-a u kojoj se želite liječiti.

Korisne nacionalne adrese i web-mjesta.

Public consultations
  Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
  Pomoć i savjetovanje