Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 28/02/2017

Etukäteen suunniteltu sairaanhoito: maksut ja korvaukset

Hoitokustannukset voidaan korvata kahdella tavalla:

1. Oma sairausvakuutuslaitoksesi voi korvata kaikki kustannukset suoraan

 • Tämä järjestelmä koskee julkisen sektorin hoitopalvelujen tarjoajia, eikä se välttämättä kata yksityisen hoidon kustannuksia.
 • Sinun on pyydettävä sairausvakuutuslaitokseltasi lupa etukäteen ennen kuin lähdet ulkomaille hoitoa varten. Jos lupa myönnetään, sairausvakuutuslaitoksesi toimittaa sinulle hakulomakkeen (nk. S2-lomake)
 • Sairausvakuutuslaitoksesi korvaa kaikki hoitokulut.
 • Kulujen korvaaminen tapahtuu yleensä suoraan asianomaisten sairausvakuutus- ja hoitolaitosten välillä, eikä sinun silloin tarvitse maksaa hoidosta erikseen.

Voit kuitenkin joutua maksamaan kulut itse ensin, jos hoito tapahtuu maassa, jossa potilaat yleensä itse maksavat hoidosta, jonka jälkeen heidän sairausvakuutuslaitoksensa korvaa kustannukset. Korvausta haetaan hoitomaan viranomaisiltaEnglish, ja sinun on saatava korvausta yhtä paljon kuin maan omien asukkaiden. Voit myös hakea korvausta oman maasi sairausvakuutuslaitokselta palattuasi kotimaahan.

Jos ulkomailla saamasi hoidon korvausaste on korkeampi siinä maassa, jossa sinulla on sairausvakuutus, on sinulla oikeus saada omalta sairausvakuutuslaitokseltasi lisäkorvausta erotuksen verran.

2. Voit maksaa hoitokulut itse ja hakea niistä korvausta jälkikäteen

 • Tämä vaihtoehto koskee kaikkia hoitopalvelujen tarjoajia, niin julkisia kuin yksityisiäkin.
 • Korvaus vastaa suurimmillaan oman maasi sairausvakuutusjärjestelmän korvaustasoa, ja hoito korvataan vain siinä tapauksessa, että sinulla on oikeus kyseiseen hoitoon myös kotimaassasi.

Sinun on mahdollisesti pyydettävä hoitoon etukäteislupaa. Tarkista asia kansallisesta yhteyspisteestä.

Esimerkkitapaus

Xavier haluaa käydä hammaslääkärissä (hammashoito sisältyy hänen sairausvakuutukseensa) EU-maassa Y, jossa hoitokulut ovat kuitenkin suuremmat kuin hänen kotimaassaan. Xavier haluaa, että kustannukset korvataan kokonaisuudessaan, joten hänen on pyydettävä sairausvakuutuslaitokseltaan etukäteislupaa. Luvan saatuaan Xavier voi käydä ulkomailla hoidettavana. Hänen ei tarvitse maksaa hoidosta ennakkoon, koska sairausvakuutuslaitos korvaa kulut yleensä suoraan asianomaiselle hoitolaitokselle.

Yvonne haluaa saada samaa hammashoitoa EU-maassa X. Hän haluaa päästä hoitoon mahdollisimman nopeasti. Yvonne tarkistaa kansallisesta yhteyspisteestä, onko hänen haettava hoidolle etukäteislupaa. Hänelle kerrotaan, että lupaa ei tarvita, jonka jälkeen hän matkustaa ulkomaille ja saa tarvitsemansa hoidon. Yvonne maksaa hoitokulut itse ensin ja hakee niistä korvausta kotimaassaan.

Esimerkkitapaus

Agata haluaa, että hänen monimutkaisen leikkauksensa suorittaa EU-maassa Y toimiva, julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluva laitos. Koska leikkaukseen on saatava etukäteislupa molemmissa tapauksissa (kustannusten korvaaminen suoraan tai jälkikäteen), Agata hakee lupaa. Leikkauskulut korvaa näin joko hänen oma sairausvakuutuslaitoksensa suoraan hoitolaitokselle tai Agatan on itse haettava korvausta kotimaahan palattuaan.

Bernard haluaa samaan leikkaukseen EU-maassa Y, mutta yksityisen sektorin hoitolaitoksessa. Myös Bernardin on pyydettävä etukäteislupaa, mutta hänen sairausvakuutuslaitoksensa ei korvaa leikkauskuluja suoraan hoitolaitokselle. Bernardin on maksettava hoitokulut itse ensin ja haettava korvausta jälkikäteen. Korvaus vastaa suurimmillaan hänen oman maansa sairausvakuutusjärjestelmän korvaustasoa.

Valitsitpa kumman vaihtoehdon tahansa, oma sairausvakuutuslaitoksesi ei voi evätä sinulta etukäteislupaa, jos

 • tarvitsemaasi hoitoa ei ole saatavana kotimaassasi, mutta lakisääteinen sairausvakuutuslaitoksesi korvaa sen, tai
 • et voi saada tarvitsemaasi hoitoa omassa maassasi tarpeeksi nopeasti.

Saat lisätietoa kustannuksista ja korvauksista joko suoraan sairausvakuutuslaitokselta, hoitolaitoksesta tai sen maan kansallisesta yhteyspisteestä, jonne suunnittelet meneväsi hoitoon.

Hyödyllisiä kansallisia osoitteita ja verkkosivuja.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa