Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 28/02/2017

Planlagt sundhedspleje: udgifter og refusion

Omkostninger kan dækkes på to måder:

1. Din sygesikring kan dække alle omkostninger direkte.

 • Dette system gælder for det offentlige sundhedsvæsen - privat behandling er ikke omfattet.
 • Du skal bede din sygesikring om forudgående tilladelse, inden du får behandling i udlandet. Hvis du får tilladelse, modtager du et ansøgningsskema (den såkaldte S2-blanket)
 • Din sygesikring dækker de fulde udgifter til din behandling.
 • Godtgørelsen arrangeres normalt direkte mellem de involverede organer, så du ikke behøver at lægge ud for behandlingen.

Men hvis du bliver behandlet i et land, hvor patienter normalt selv betaler for behandlingen og derefter får beløbet godtgjort af deres sygesikring, skal du muligvis også selv betale nogle af udgifterne. Du kan derefter søge om godtgørelse fra myndighederneEnglish i det land, du blev behandlet i. De godtgør dine udgifter direkte til samme sats som lokale indbyggere. Alternativt kan kan du anmode din sygesikring om godtgørelse, når du er vendt hjem.

Hvis refusionssatsen for den behandling, du fik i udlandet, er højere end i det land, hvor du har din sygesikring, kan du anmode din sygesikring om en yderligere refusion af forskellen.

2. Du kan betale for behandlingen selv og anmode om godtgørelse bagefter:

 • Denne mulighed omfatter alle udbydere, uanset om de er offentlige eller private.
 • Du får tilbagebetalt op til det beløb, behandlingen koster i dit hjemland, men kun hvis du er berettiget til behandlingen i dit hjemland.

Du skal muligvis stadig anmode om forudgående tilladelse - spørg dit nationale kontaktpunkt.

Sagseksempel 1

Xavier vil gerne have en almindelig tandbehandling (som er dækket af hans sygesikring) i medlemsland Y. Men udgiften til behandlingen er højere i det andet medlemsland end i hans eget. Xavier vil gerne have hele beløbet godtgjort, så må derfor anmode sin sygesikring om forudgående tilladelse. Når han modtager denne, kan han rejse til udlandet og få sin behandling uden selv at skulle betale, da det fulde beløb normalt vil blive afregnet direkte mellem de involverede organer.

Yvonne vil gerne have den samme tandbehandling i medlemsland Y og hun vil gerne behandles så hurtigt som muligt. Hun rejser derfor til udlandet og bliver behandlet. Yvonne betaler selv og anmoder om godtgørelse, når hun vender hjem.

Sagseksempel 2

Agata vil gerne have en kompliceret operation udført i medlemsland Y af en offentlig sundhedsudbyder. Da operationen skal godkendes forud enten med direkte betaling eller med efterfølgende godtgørelse, anmoder hun om forudgående tilladelse og får enten udgifterne dækket direkte eller anmoder om godtgørelse, når hun er vendt hjem.

Bernard ønsker den samme operation i medlemsland Y, men hos en privat udbyder. I dette tilfælde skal han stadig anmode om tilladelse, men det er ikke muligt at få direkte godtgørelse. Bernard skal betale udgifter til behandlingen selv og kan efterfølgende anmode om godtgørelse. Han vil normalt få godtgjort op til det beløb, der anvendes i hans hjemland for samme type behandling.

Uanset hvilken mulighed, du vælger, kan din sygesikring ikke afvise din anmodning om forudgående tilladelse, hvis:

 • den specifikke behandling, du har brug for, ikke kan fås i dit hjemland, men er dækket af din sygesikring, eller
 • du ikke kan få den behandling, du har brug for, uden unødig forsinkelse i dit hjemland.

Du kan få mere at vide om udgifter og godtgørelse hos enten din sygesikring eller det nationale konktaktpunkt i det EU-land, du gerne vil behandles i.

Nyttige adresser og websteder i forskellige lande.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning