Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/02/2017

Plánovaná lékařská péče: výdaje a jejich proplácení

Úhrada nákladů na zdravotní péči může probíhat dvěma způsoby:

1. Náklady zaplatí přímo vaše zdravotní pojišťovna

 • Tato možnost se vztahuje na poskytovatele zdravotní péče v rámci veřejného zdravotního pojištění - nemusí se vztahovat na léčení v soukromém zdravotnickém zařízení.
 • Před tím, než na plánované léčení odjedete, musíte nejdříve požádat svou zdravotní pojišťovnu o předběžný souhlas ke zdravotnickému výkonu. Po poskytnutí tohoto souhlasu obdržíte příslušný formulář (formulář S2).
 • Veškeré náklady na vaše léčení uhradí vaše zdravotní pojišťovna.
 • Platby většinou probíhají přímo mezi poskytovatelem zdravotní péče a pojišťovnou, takže vy za léčení platit nemusíte.

Pokud se však péče uskuteční v zemi, kde je běžné, že pacienti ošetření uhradí a tyto náklady jsou jim posléze proplaceny zdravotní pojišťovnou, budete možná zprvu muset určité náklady zaplatit. V tomto případě požadujte proplacení zaplacené částky od orgánůEnglish v zemi, kde bylo ošetření poskytnuto. Částka vám bude proplacena přímo ve stejném poměru jako místním pacientům. O proplacení této částky můžete také požádat vaši zdravotní pojišťovnu po návratu domů.

Pokud je spoluúčast na nákladech za péči v zahraničí vyšší než v zemi, ve které jste pojištěni, máte právo požadovat od své zdravotní pojišťovny proplacení tohoto rozdílu.

2. Náklady zaplatíte sami a poté budete žádat o jejich proplacení

 • Tato možnost se vztahuje na všechny poskytovatele zdravotní péče - veřejné i soukromé.
 • Proplacena vám bude částka odpovídající ceně daného výkonu ve vašem státě, ale pouze v případě, že máte na tuto péči ve svém domovském státě nárok.

I v tomto případě může být vyžadován předběžný souhlas (viz výše). Konkrétní informace vám poskytne národní kontaktní místo ve vašem státě.

Příklad 1

Xavier chce jít na běžné zubní ošetření (které jeho zdravotní pojišťovna hradí v plné výši) v členském státě Y. Cena za toto ošetření je však ve státě Y vyšší než v jeho domovském státě. Jelikož Xavier chce, aby mu jeho zdravotní pojišťovna náklady zaplatila v plné výši, musí ji nejprve požádat o předběžný souhlas. Jakmile jej obdrží, může se nechat v zahraničí ošetřit, aniž by musel platit cokoli na místě. Úhrada všech nákladů většinou probíhá přímo mezi poskytovatelem péče a zdravotní pojišťovnou.

Ivana chce jít kvůli stejnému ošetření k zubaři v členském státě X. Toto ošetření však potřebuje co nejdříve. Obrátila se na národní kontaktní místo ve svém státě s dotazem, zda musí žádat o předběžný souhlas, a zjistila, že nemusí. Proto do zahraničí na ošetření odjela. Za poskytnutou péči zaplatí na místě a po svém návratu domů bude požadovat proplacení.

Příklad 2

Agáta chce podstoupit složitý chirurgický zákrok v členském státě Y ve zdravotnickém zařízení spadajícím do systému veřejného zdravotního pojištění. Jelikož je k chirurgickému zákroku nutné požadovat předběžný souhlas (a to jak v případě přímé platby, tak zpětného proplacení nákladů), o předběžný souhlas zažádá. Po udělení souhlasu bude tento zákrok zaplacen buď přímo zdravotní pojišťovnou, nebo jej zaplatí sama a požádá o proplacení nákladů, až se vrátí domů.

Bernard musí podstoupit ten samý chirurgický zákrok v členském státě Y, ale v soukromém zdravotnickém zařízení. V tomto případě také musí zažádat o předběžný souhlas své zdravotní pojišťovny, ale nebude moci využít možnosti přímé platby mezi zdravotnickým zařízením a pojišťovnou. Bernard musí nejdříve sám zaplatit cenu zákroku a pak žádat o proplacení. Proplacená částka by měla odpovídat ceně zákroku v jeho domovské zemi.

Bez ohledu na zvolenou možnost úhrady nesmí vaše zdravotní pojišťovna zamítnout žádost o předběžný souhlas, pokud:

 • konkrétní péče, kterou potřebujete, není ve vaší zemi dostupná, ale vaše povinné zdravotní pojištění ji hradí, nebo
 • ve vaší zemi nemůžete podstoupit potřebnou zdravotní péči v rozumné časové lhůtě.

Více informací o nákladech a jejich proplacení vám podá přímo poskytovatel zdravotní péče nebo národní kontaktní místo ve státě Unie, ve kterém chcete zdravotní péči podstoupit.

Užitečné kontakty a internetové stránky v evropských státech:

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství