Sökväg

Uppdaterat : 10/06/2016

health

Hämta ut recept utomlands

Ett recept som skrivits ut av en läkare i ditt hemland gäller i alla EU-länder. Men läkemedel som är utskrivna i ett land kanske inte finns i det andra landet eller säljs under ett annat namn.

Från den 25 oktober 2013 kan du fråga efter ett särskilt recept som är avsett att användas i ett annat EU-land. Det har utformats för att hjälpa apotekaren att förstå receptet, vilka verksamma ämnen som ingår och doseringen.

Exempel från verkligheten

Hämta ut läkemedel i utlandet med ett recept hemifrån

Anna från Jönköping ska arbeta i Helsingfors i sex månader. Hon behöver hämta ut sömntabletter medan hon är borta, så hon frågar efter ett recept som går att hämta ut i utlandet. Då kan hon ge receptet till apotekaren i Finland så att hon får sina tabletter under vistelsen.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd

    I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge

    Retour au texte en cours.