Навигационна пътека

Актуализация : 10/06/2016

health

Представяне на рецепта в чужбина

Рецепта, издадена от лекар във вашата страна е валидна във всички страни от ЕС. Въпреки това е възможно предписаните в една страна лекарства да не се продават в друга или да имат друго име.

От 25 октомври 2013 г. можете да поискате трансгранична рецепта, която е предназначена за употреба в други страни от ЕС. Този вид рецепти са направени по начин, който да позволява на аптекарите лесно да разбират предписанието, съставките на лекарството и дозите.

Лична история

Закупуване на лекарство в чужбина с рецепта от вкъщи

Ана от Швеция отива да работи във Финландия за шест месеца. По време на своя престой тя ще трябва да си купи приспивателни, поради което иска трансгранична рецепта. Така тя може да представи рецептата в аптека във Финландия и да получи лекарствата.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети

    В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

    Retour au texte en cours.