Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 05/07/2016

Abi apteegist

Võib juhtuda, et peate teises ELi liikmesriigis viibides ostma retseptiravimeid. Selleks peate veenduma, et retsept sisaldab kogu vajalikku ja õiget teavet. Samuti peaksite kursis olema apteegitasude ja kulude hüvitamise eeskirjadega.

Ravimeid, mille puhul retsept ei ole vajalik, võib osta vabalt kõikjal ELis ning neid siin ei käsitleta.

Lugege täpsemalt:

Avalikud arutelud

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.