Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 04/04/2016

Abi apteegist

Mida peaksite teadma, kui peate ostma retseptiravimi mõnes teises ELi liikmesriigis asuvast apteegist ning kuidas tegeleda kulude ning nende hüvitamisega.

Ravimeid, mille puhul ei ole vaja retsepti, saab osta vabalt kõikjalt ELis ning neid ei hüvitata.

Täiendavalt:

Käesoleval juhul 27 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.