Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Помощ от аптекаря

Какво трябва да знаете за купуването на лекарства с рецепта в аптека в друга страна от ЕС и за начините да си възстановите разходите.

Лекарствата, за които не е необходима рецепта, се продават свободно в целия Съюз, и не са разгледани тук.

Повече за…

Footnote

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.