Navigačný riadok

Aktualizované : 14/04/2016

health

Výdavky na lieky a ich náhrada

Pri nákupe liekov na predpis v zahraničí budete zvyčajne musieť zaplatiť na mieste celú cenu i v prípade, že v domovskej krajine je to inak. Ak máte nárok na ich náhradu, môžete preplatenie požadovať od svojej zdravotnej poisťovne po návrate domov. Na náhradu sa uplatní miera preplácania platná vo vašej domovskej krajine.

Verejné konzultácie
    Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
    Pomoc a poradenstvo