Navigacijski put

Ažurirano : 14/04/2016

health

Troškovi i povrat troškova za kupovinu u ljekarni

Kada u inozemstvu kupujete lijek koji se izdaje na recept, možda ćete morati odmah platiti cijeli trošak, čak i ako ga u matičnoj zemlji ne plaćate. Ako imate pravo na povrat troškova, možete ga zatražiti od svoje ustanove za zdravstveno osiguranje kada se vratite u svoju zemlju. Primijenit će se stopa povrata iz vaše zemlje podrijetla.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje