Navigacijski put

Podijeli na 
	Podijeli na Facebook
  
	Podijeli na Twitteru
  
	Podijeli na google+
  
	Podijeli na linkedIn
  
    Adresa e-pošte

Pomoć u ljekarni

Ažurirano : 25/10/2013

health

Troškovi i povrat troškova

Kada u inozemstvu kupujete lijek koji se izdaje na recept, možda ćete morati odmah platiti cijeli trošak, čak i ako ga u matičnoj zemlji ne plaćate. Ako imate pravo na povrat troškova, možete ga zatražiti od svoje ustanove za zdravstveno osiguranje kada se vratite u svoju zemlju. Primijenit će se stopa povrata iz vaše zemlje podrijetla.

I dalje trebate pomoć?

I dalje trebate pomoć?

Niste pronašli informacije koje tražite? Imate problem koji želite riješiti?

Savjetujte se o pravima u EU-u

Riješite problem s tijelom javne uprave