Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 02/10/2014

health

Apteegiravimite kulud ja nende hüvitamine

Kui ostate välismaal retseptiravimi, võib juhtuda, et peate kõigepealt tasuma ravimi kogu maksumuse isegi juhul, kui te seda oma koduriigis ei pea tegema. Kui teil on õigus hüvitisele, võite koju jõudes seda taotleda oma tervisekindlustuse pakkujalt. Kohaldatakse teie koduriigis kehtivat hüvitamise määra.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega