Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Помощ от аптеката

Актуализация : 25/10/2013

health

Разходи и възстановяване на суми

Възможно е, когато купувате лекарства с рецепта в чужбина, да трябва да заплатите цялата им стойност дори ако обичайно това не е необходимо във вашата страна. Ако имате право на възстановяване на разходите, можете да го поискате от вашия здравен застраховател, когато се приберете у дома. Ще важи приложимият във вашата страна процент на възстановяване на разходите.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган