Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 28/02/2017

Διασυνοριακή κληρονομική διαδοχή

Αν ζείτε σε χώρα της ΕΕ που δεν είναι η χώρα καταγωγής σας, αν τα περιουσιακά σας στοιχεία βρίσκονται σε περισσότερες από μία χώρες ή αν ένα μέλος της οικογένειάς σας ζούσε σε άλλη χώρα της ΕΕ όταν πέθανε, ίσως αναρωτιέστε: 

  • ποια χώρα της ΕΕ θα διεκπεραιώσει την κληρονομική διαδοχή και 
  • ποιας χώρας το εθνικό δίκαιο θα διέπει την κληρονομική διαδοχή.

Οι κανόνες της ΕΕ για τις διεθνείς υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής σας βοηθούν να αποσαφηνίσετε αυτά τα θέματα.

Περισσότερα πληροφορίες:

Οι κανόνες της ΕΕ για την κληρονομική διαδοχή ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ με εξαίρεση το ΗΒ, την Ιρλανδία και τη Δανία: αυτές οι χώρες της ΕΕ αποφάσισαν να μην υπαχθούν στους εν λόγω κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες της ΕΕ για την κληρονομική διαδοχή θα ισχύουν σε κάθε περίπτωση που η υπόθεσή σας διεκπεραιώνεται από αρχή χώρας της ΕΕ, με εξαίρεση το ΗΒ, την Ιρλανδία και τη Δανία.

Δημόσιες διαβουλεύσεις