Sökväg

Uppdaterat : 03/02/2016

family

Registrerat partnerskap

I flera EU-länder kan du göra ditt förhållande officiellt utan att gifta dig, genom ett registrerat partnerskap .

Det innebär att två människor som bor tillsammans som ett par kan registrera sitt förhållande hos myndigheterna i bosättningslandet. I vissa länder gäller den här formen både homosexuella och heterosexuella par.

Skillnaderna mellan EU-länderna är mycket stora, inte bara i fråga om vad partnerskapen medför, utan också i vad mån utländska partnerskap erkänns (om de gör det alls).

När två eller flera EU-länder är inblandade, t.ex. om du flyttar efter registreringen eller om du och din partner ingår registrerat partnerskap utomlands, bör du ta reda på vilket lands lagstiftning som gäller för ditt partnerskap. Det påverkar i hög grad era rättigheter och skyldigheter som registrerade partner.

Registrerade partnerskap motsvarar eller jämställs med äktenskapet i vissa – men inte alla – EU-länder.

Följande EU-länder saknar lagar om registrerade partnerskap:

 • Bulgarien
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Polen
 • Rumänien
 • Slovakien

I de länder där registrerade partnerskap jämställs med äktenskap ger de dig samma rätt i invandringsärenden: din registrerade partner har rätt att följa med dig om du bosätter dig i något av dessa länder.

I de länder där samkönade äktenskap är tillåtna erkänner man vanligen samkönade registrerade partnerskap från andra länder.

I länder som inte tillåter samkönade äktenskap men som har någon form av registrerat partnerskap får par av samma kön som gift sig utomlands vanligtvis samma rättigheter som registrerade partner.

Om din partner är EU-medborgare och beroende av dig för sin försörjning måste han eller hon ansöka om uppehållsrätt hos myndigheterna i landet ni flyttar till (på grundval av sin rätt att följa med en registrerad partner).

Om din partner inte är EU-medborgare är det registrerade partnerskapet en förutsättning för att hon eller han ska få bosätta sig i EU.

Om ni vill resa till ett EU-land som inte erkänner registrerade partnerskap alls, kommer ert partnerskap att betraktas som bevis på ett varaktigt förhållande. Ditt nya land måste då underlätta din partners inresa och bosättning.

Rätten till giftorättsgods och underhåll för registrerade partner skiljer sig åt mellan EU-länderna: de rättigheter som följer av ett registrerat partnerskap i ett land kan vara helt annorlunda i ett annat land!

Hur det ska fungera

Exempel från verkligheten

Fick stanna – tack vare ett registrerat partnerskap

Nina är en företagare från EU-land A. Hon undersökte affärsmöjligheterna i land B och ville att hennes registrerade partner Hans – som var arbetslös – skulle komma och bo hos henne.

Trots att land B inte erkänner registrerade partnerskap var deras partnerskap ändå bevis på att de hade ett långvarigt förhållande. Hans fick rätt att flytta till Nina, även utan egna ekonomiska tillgångar.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd